عکس سکس، فیلم سکس، تصویر سکس http://sevensix.mihanblog.com 2017-11-22T16:55:19+01:00 text/html 2012-03-17T08:50:53+01:00 sevensix.mihanblog.com inapply.ir 09118506072 حرفه ای ترین آموزش طراحی ماشین http://sevensix.mihanblog.com/post/42 <DIV><FONT color=#ff0000 size=5><STRONG>آموزش طراحی ماشین،چگونه یه ماشین طراحی كنیم<BR><BR></STRONG></FONT> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT color=#ff0000 size=5><IMG alt="" src="http://s1.picofile.com/file/7330546769/2008_12_31_car_design_9.jpg" border=0><STRONG></STRONG></FONT><BR><BR><FONT color=#ff0000 size=5><STRONG></STRONG></FONT></DIV></DIV> <DIV> <DIV><A href="http://inforosh.ir/Card/add.php?PID=15180009mahin&amp;checker=0"><IMG alt=http://s1.picofile.com/file/7207896983/buy.jpg src="http://s1.picofile.com/file/7207896983/buy.jpg"></A></DIV></DIV> <DIV align=center>&nbsp;</DIV> <DIV align=right><FONT size=2><STRONG>استراتژی طراحی ماشین برپایی چشم انداز شما تناسبات ابتدایی بخش طراحی ساخت سه بعدی تكنیك های طراحی بدون وسیله طریقه ساختن طرح شما</STRONG></FONT></DIV> <DIV align=right><STRONG></STRONG>&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;<IMG alt="" src="http://s1.picofile.com/file/7330546983/2008_12_31_car_design_1.jpg" border=0></DIV> <DIV align=right>&nbsp;</DIV> <DIV align=right>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<FONT color=#c71585 size=2><STRONG>&nbsp;اسكات از دانشگاه مركز هنر طراحی با مدرك B.S در رشته طراحی حمل و نقل در آپریل 1990 فارغ التحصیل شد . او بعد از فارغ التحصیل یك شركت مشاوره و طراحی در سانفرانسیسكو با همكاری دوستش Nevilleتاسیس كرد. </STRONG></FONT></DIV> <DIV align=right><FONT color=#c71585 size=2><STRONG>بعد از اینكه كار آنها گرفت و گردش مشتریانش كه شامل شر كتهای Kestrel Giro sport Design Nissan Volvo and Yamaha رونق گرفت در سال 1995 به Vevey نقل مكان كرد. از سال 1996 تعدادی از مشتریان اسكات شر كتهای Bw/ubsidiary Design – works / USA Raleigh Bicycles, matte toys Patagonia minority Report Feature film, Nike Rock shox ,universal studios, Angel studios and fiat بودند كه این نام تعدادی از آنهاست </STRONG></FONT>. </DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;<IMG alt=http://s1.picofile.com/file/7330547311/2008_12_31_car_design_2.jpg src="http://s1.picofile.com/file/7330547311/2008_12_31_car_design_2.jpg" border=0></DIV> <DIV align=right>&nbsp;</DIV> <DIV align=right><FONT color=#006400 size=2><STRONG>در حال&nbsp;&nbsp;حاضر او در دانشگاه مركز طراحی هنر به تدریس طراحی می ردازد . و اخیرا شركت Design studio press راه اندازی كرده به چاپ كتب و DVDهای ی هنر به تدریس طراحی می پردازد . و اخیرا شركت آموزشی هنر اختصاصی یافته است .</STRONG></FONT></DIV> <DIV align=right>&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;<IMG alt="" src="http://s1.picofile.com/file/7330547632/2008_12_31_car_design_3.jpg" border=0></DIV> <DIV align=right>&nbsp;</DIV> <DIV align=right><FONT color=#800080 size=2><STRONG>این مجموعه یكی از پالاینده های طراحی شده ساخت شركت اسكات می باشد . لبتكار اسكات در طراحی پلی رابط بین علم امروز و فردا هاست .<BR><BR></STRONG></FONT> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT color=#800080 size=2><IMG alt="" src="http://s1.picofile.com/file/7330547953/2008_12_31_car_design_4.jpg" border=0><STRONG></STRONG></FONT><BR><FONT color=#800080 size=2><STRONG></STRONG></FONT></DIV></DIV> <DIV align=right><FONT color=#800080 size=2><STRONG>توجه او به ریزه كاری هایی است كه اغلب او قات به مغز فشار می آورد .و...ولی او كسی نیست كه همه چیز را برای خودش بخواهد و خیلی علاقمند به یاد دادن دانشش به دیگران است و بهترین مدرس هنر دیجیتال و سنتی می باشد .<BR><BR></STRONG></FONT> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT color=#800080 size=2><IMG alt="" src="http://s2.picofile.com/file/7330548167/2008_12_31_car_design_5.jpg" border=0><STRONG></STRONG></FONT><BR><FONT color=#800080 size=2><STRONG></STRONG></FONT></DIV></DIV> <DIV align=right><FONT color=#800080 size=2><STRONG>اسكات در این مجموعه تكنیك های اساسی طراحی را كه هنگامی كه خود ماشین را طراحی می كرد و از آنها استفاده می كرد را شرح می دهد . </STRONG></FONT></DIV> <DIV align=right>&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><IMG alt="" src="http://s1.picofile.com/file/7330548488/2008_12_31_car_design_6.jpg" border=0><BR></DIV> <DIV align=right>&nbsp;</DIV> <DIV align=right><FONT color=#0000cd size=2><STRONG>درس با جزئیات كه ماشین طراحی می شود و استراتژی كار مندان هنگام طراح ماشین شروع میشود بعد از آن اسكات تكنیك ها و ساختن نمای سه بعدی وتناسب یك ماشین را شرح می دهد.بعد از اقدامات اولیه درس را با طراحی مجموعه شما را بطور اثر بخشی با طراحی سه بعدی آشنا می كند .<BR></STRONG></FONT> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT color=#0000cd size=2><IMG alt="" src="http://s2.picofile.com/file/7330548602/2008_12_31_car_design_7.jpg" border=0><STRONG></STRONG></FONT><BR><FONT color=#0000cd size=2><STRONG></STRONG></FONT></DIV></DIV> <DIV align=right><FONT color=#006400 size=2><STRONG>استراتژی طراحی ماشین</STRONG></FONT></DIV> <DIV align=right><FONT color=#006400 size=2><STRONG>&nbsp;برپایی چشم انداز شما</STRONG></FONT></DIV> <DIV align=right><FONT color=#006400 size=2><STRONG>&nbsp;تناسبات ابتدایی </STRONG></FONT></DIV> <DIV align=right><FONT color=#006400 size=2><STRONG>بخش طراحی </STRONG></FONT></DIV> <DIV align=right><FONT color=#006400 size=2><STRONG>ساخت سه بعدی</STRONG></FONT></DIV> <DIV align=right><FONT color=#006400 size=2><STRONG>&nbsp;تكنیك های طراحی بدون وسیله </STRONG></FONT></DIV> <DIV align=right><FONT color=#006400 size=2><STRONG>طریقه ساختن طرح شما&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR></STRONG></FONT> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT color=#006400 size=2><IMG alt="" src="http://s2.picofile.com/file/7330548816/2008_12_31_car_design_8.jpg" border=0><STRONG></STRONG></FONT><BR><FONT color=#006400 size=2><STRONG></STRONG></FONT></DIV></DIV> <DIV align=right>&nbsp;</DIV> <DIV align=right> <DIV class=MsoListParagraphCxSpMiddle dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-add-space: auto" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"><FONT color=#800000 size=3>این مجموعه در یك<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>دی وی دی به قیمت 3800 تومان آماده ارسال می باشد<BR><BR></FONT></SPAN></B> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><B><IMG alt="" src="http://s2.picofile.com/file/7330549244/2008_12_31_car_design_8_2.jpg" border=0><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"></SPAN></B><BR><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"></SPAN></B></DIV></DIV> <DIV class=MsoListParagraphCxSpMiddle dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-add-space: auto" align=center> <DIV> <DIV> <DIV> <DIV><A href="http://inforosh.ir/Card/add.php?PID=15180009mahin&amp;checker=0"><IMG alt=http://s1.picofile.com/file/7207896983/buy.jpg src="http://s1.picofile.com/file/7207896983/buy.jpg"></A></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV> <P class=MsoListParagraphCxSpMiddle dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-add-space: auto" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=3><FONT color=#c71585>ابتدا محصول را دریافت سپس هزینه آن را پرداخت نمایید</FONT></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoListParagraphCxSpMiddle dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"><FONT size=3><FONT color=#c71585>برای خرید روی لینك زیر كلیك كرده و مشخصات خود را كامل در فرم صفحه باز شده قید نمایید.</FONT></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoListParagraphCxSpMiddle dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center"><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=3><FONT color=#c71585><IMG alt="" src="http://s1.picofile.com/file/7330549351/2008_12_31_car_design_10.jpg" border=0><BR></FONT></FONT></SPAN></B></P> <DIV class=MsoListParagraphCxSpMiddle dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-add-space: auto" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT color=#c71585 size=3>مسئول فروشگاه در اولین فرصت آن را برای شما ارسال خواهد كرد.</FONT></SPAN></B></DIV> <DIV class=MsoListParagraphCxSpMiddle dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-add-space: auto" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"></SPAN></B>&nbsp;</DIV> <DIV class=MsoListParagraphCxSpMiddle dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-add-space: auto" align=center><A href="http://inforosh.biz/Card/add.php?PID=151800097496&amp;checker=0"><IMG alt=http://s1.picofile.com/file/7207896983/buy.jpg src="http://s1.picofile.com/file/7207896983/buy.jpg"></A><BR><BR> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><IMG alt="" src="http://s1.picofile.com/file/7330549458/2008_12_31_car_design_11.jpg" border=0><BR></DIV></DIV> <DIV class=MsoListParagraphCxSpMiddle dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-add-space: auto" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=3><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"></SPAN></FONT></SPAN></B>&nbsp;</DIV> <P class=MsoListParagraphCxSpMiddle dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-add-space: auto" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=3><FONT color=#0000cd><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>و یا برای ارسال سریعتر لطفا تماس بگیرید و آدرستان را<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>اعلام كنید تا سریعتر به كارتان رسیدگی نماییم.</FONT></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoListParagraphCxSpMiddle dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-add-space: auto" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=3><FONT color=#0000cd><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>بخش پشتیبانی و فروش:09118506072</FONT></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoListParagraphCxSpMiddle dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-add-space: auto" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=3><FONT color=#0000cd>بخش مشاوره:09352191655</FONT></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoListParagraphCxSpLast dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"><FONT color=#0000cd>آقای آذرمنش</FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoListParagraphCxSpLast dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT color=#0000cd><IMG alt="" src="http://s1.picofile.com/file/7330549672/2008_12_31_car_design_12.jpg" border=0><BR></FONT></SPAN></B></P></DIV> <DIV align=right>&nbsp; <DIV> <DIV><A href="http://inforosh.ir/Card/add.php?PID=15180009mahin&amp;checker=0"><IMG alt=http://s1.picofile.com/file/7207896983/buy.jpg src="http://s1.picofile.com/file/7207896983/buy.jpg"></A><BR><BR> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><IMG alt="" src="http://s2.picofile.com/file/7330549886/2008_12_31_car_design_13.jpg" border=0><BR><BR><IMG alt="" src="http://s1.picofile.com/file/7330549993/2008_12_31_car_design_14.jpg" border=0><BR><BR><IMG alt="" src="http://s2.picofile.com/file/7330550321/2008_12_31_car_design_19.jpg" border=0></DIV></DIV></DIV></DIV> text/html 2012-03-17T07:12:45+01:00 sevensix.mihanblog.com inapply.ir 09118506072 نگاهی به هنر منظره نگاری |آموزش نقاشی منظره http://sevensix.mihanblog.com/post/41 <SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"><STRONG><FONT color=#ff1493 size=5>آموزش نقاشی منظره(از ابتدا تا حرفه ای شدن)<BR><BR></FONT></STRONG></SPAN> <DIV class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"><FONT size=3><FONT color=#0000cd><IMG height=370 alt="" src="http://s1.picofile.com/file/7328474408/inapply_16_.jpg" width=370 border=0></FONT></FONT></SPAN></DIV> <DIV class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"><FONT size=3><FONT color=#0000cd>مجموعه آموزش های مهارتهای هنری در خانه</FONT></FONT></SPAN></DIV> <DIV class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"><FONT color=#0000cd size=3>به نرم افزار نقاشی منظره خوش آمدید.وسایل نقاشیتان را آماده كنید و با من همراه شوید میخواهیم به فضای آذاد برویم به مكانی كه دمای آن 29 درجه است سعی كنید لباس گرم بپوشید تا احساس سرما نكنید در این نرم افزار آموزشی با ریچارد اشمید همراه میشویم و به مكانی سرد میرویم و مكانی را برای نقاشی انتخاب میكنیم در اینجا سعی میكنیم شما را با تمامی وسایل و طرفند های نقاشی منظره آشنا سازیم .ما سعی داریم شما را با تمامی وسایل و ترفند های نقاشی منظره آشنا سازیم ما سعی داریم شما را با انواع قلم مو،رنگ ها،پایه ها،بوم نقاشی، و غیره آشنا سازیم.<BR></FONT></SPAN> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"><FONT size=3><STRONG><FONT color=#0000cd>این مجموعه در یك دی وی دی به قیمت3800 تومان </FONT></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"><FONT size=3><STRONG><FONT color=#c71585>ابتدا محصول را تحویل و سپس هزینه را پرداخت نمایید</FONT></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><A href="http://inforosh.ir/Card/add.php?PID=151800099991&amp;checker=0"><IMG alt=http://s1.picofile.com/file/7207896983/buy.jpg src="http://s1.picofile.com/file/7207896983/buy.jpg"></A></P><BR></DIV> <DIV class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"><FONT color=#0000cd size=3><IMG height=370 alt="" src="http://s2.picofile.com/file/7328474943/inapply_17_.jpg" width=370 border=0></FONT></SPAN></DIV> <DIV class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"></SPAN></DIV> <DIV class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"><FONT color=#800000 size=3>بخش اول این گونه شروع می شود-یك صبح بسیار عالی كه در آن هنگام نقاشی بیرون از خانه از محیط طبیعی و طبیعت انجام گیرد.بخش دوم در استودیوی ریچارد دنبال میگردد كه تحلیل های تكنیكی و ظریفی از كار نقاشی صبح ریچارد می باشد.</FONT></SPAN></DIV> <DIV class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"><IMG height=370 alt="" src="http://s1.picofile.com/file/7328475585/inapply_18_.jpg" width=370 border=0></SPAN></DIV> <DIV class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"></SPAN></DIV> <DIV class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"><FONT color=#006400 size=3>ولی خیل سریع تبدیل به یك گردش مهیج میگردد كه در آن به توضیح وسایل نقاشی مثل چاقوی نقاشیریالپالت رنگ و رنگ های روشن و شستشو دهنده پرداخته می شود.در این بخش ویژه گی های بخصوص شرح داده می شود.</FONT></SPAN></DIV> <DIV class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"><IMG height=370 alt="" src="http://s1.picofile.com/file/7328475806/inapply_19_.jpg" width=370 border=0></SPAN></DIV> <DIV class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"></SPAN></DIV> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"><FONT size=3><STRONG><FONT color=#0000cd>این مجموعه در یك دی وی دی به قیمت3800 تومان </FONT></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"><FONT size=3><STRONG><FONT color=#c71585>ابتدا محصول را تحویل و سپس هزینه را پرداخت نمایید</FONT></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><A href="http://inforosh.ir/Card/add.php?PID=151800099991&amp;checker=0"><IMG alt=http://s1.picofile.com/file/7207896983/buy.jpg src="http://s1.picofile.com/file/7207896983/buy.jpg"></A></P> <DIV class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"><FONT color=#c71585 size=3><STRONG>&nbsp;</STRONG><A href="http://inforosh.biz/Card/add.php?PID=151800096497&amp;checker=0" target=_blank><STRONG></STRONG></A><FONT color=#000000> <IMG height=370 alt="" src="http://s1.picofile.com/file/7328476341/inapply_20_.jpg" width=370 border=0></FONT></FONT></SPAN></DIV> <DIV class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"><A href="http://inforosh.biz/Card/add.php?PID=151800096497&amp;checker=0" target=_blank><STRONG></STRONG></A></SPAN></DIV> <DIV class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"><FONT color=#006400 size=3><STRONG>لطفا برای ارسال سریعتر تماس بگیرید 09118506072 آذرمنش</STRONG></FONT></SPAN></DIV><BR> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"><FONT size=3><STRONG><FONT color=#0000cd>این مجموعه در یك دی وی دی به قیمت3800 تومان </FONT></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'"><FONT size=3><STRONG><FONT color=#c71585>ابتدا محصول را تحویل و سپس هزینه را پرداخت نمایید</FONT></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><A href="http://inforosh.ir/Card/add.php?PID=151800099991&amp;checker=0"><IMG alt=http://s1.picofile.com/file/7207896983/buy.jpg src="http://s1.picofile.com/file/7207896983/buy.jpg"></A></P><EXTEND> text/html 2012-03-17T07:09:01+01:00 sevensix.mihanblog.com inapply.ir 09118506072 آموزش گام به گام نقاشی بامداد http://sevensix.mihanblog.com/post/40 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align=center><B><SPAN lang=FA style="COLOR: #00b050; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-bidi-language: FA">آموزش شروع نقاشی با مداد </SPAN></B><B><SPAN dir=ltr style="COLOR: #00b050; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-bidi-language: FA">BEGINNING TO DRAW</SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><B><SPAN lang=FA style="COLOR: #00b050; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-bidi-language: FA">در این مجموعه آموزشی با مایكل بریین همرا میشوید و به كارگاه نقاشی او میروید،هدف اصلی این مجموعه تقویت و بهبود مهارت شما در طراحی می باشد، این مجموعه شامل تناسب،شكل دهی و نمایش الگوهی می باشد كه اینها جلوه سه بعدی را روی یك سطح صاف كه همان كاغذ است به وجود می آورد.</SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align=center><B><SPAN lang=FA style="COLOR: #00b050; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-bidi-language: FA"></SPAN></B></P> <DIV class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align=center><B><SPAN lang=FA style="COLOR: #00b050; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-bidi-language: FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<IMG style="WIDTH: 315px; HEIGHT: 312px" height=400 alt="" src="http://s2.picofile.com/file/7328390214/129563470302.jpg" width=400 border=0>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></B></DIV> <DIV class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align=center><B><SPAN lang=FA style="COLOR: #00b050; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-bidi-language: FA"> <DIV class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.25in 10pt 0in; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN></SPAN><STRONG><FONT color=#ff0000><EM>&nbsp;این محصول در 1 dvd به قیمت&nbsp;3800 تو</EM></FONT><FONT color=#ff0000>مان</FONT></STRONG></DIV> <DIV class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.25in 10pt 0in; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><A href="http://www.inforosh.ir/Card/add.php?PID=151800099992&amp;checker=0"><IMG style="WIDTH: 237px; HEIGHT: 44px" height=32 alt="" src="http://s2.picofile.com/file/7328385806/buy01.jpg" width=28 border=0></A></DIV>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></B></DIV> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN dir=ltr style="COLOR: #00b050; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-no-proof: yes"></SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="COLOR: #00b050; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-bidi-language: FA"></SPAN></B></P> <DIV class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><B><SPAN lang=FA style="COLOR: #c00000; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-bidi-language: FA">درسهای این كارگاه به طوری كه به جلو حركت میكنید وابسطه به دروس قبلی میباشد روش كار پیشنهادی برای این مجموعه آموزشی آن است كه ابتدا تمام مطالب هر فصل را مشاهده كنید سپس موادی كه در هر درس گفته می شود را تهیه كنید. و سپس وارد تمرینات آن فصل شوید.من پیشنهاد میكنم كه مكان و زمان مشخصی را برای كارهای خود در نظر بگیرید،اینها به شما كمك خواهند كرد كه نظم مناسب برای تمرن فراهم شود.در واقع این روش دارای یك اصطلاح است كه تمرینات استادیوی نامیده میشود</SPAN></B></DIV> <DIV class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><B><SPAN lang=FA style="COLOR: #c00000; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><IMG height=400 alt="" src="http://s2.picofile.com/file/7328390749/129563470304.jpg" width=400 border=0></SPAN></B></DIV> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><B><SPAN lang=FA style="COLOR: #c00000; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-bidi-language: FA"></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN dir=ltr style="COLOR: #c00000; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-no-proof: yes"></SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="COLOR: #c00000; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-bidi-language: FA"></SPAN></B></P> <P class=MsoListParagraph dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.5in 10pt 0in; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -0.25in; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1"><B><SPAN style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Tahoma"><SPAN style="mso-list: Ignore">1-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-bidi-language: FA">مقدمه<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN>2- معرفی 3- قوه درك 4- نقشه نگار 5- شكل هلو 6- شكل گلدان رومی 7- شكل هسته سیب 8- مدل سازی 9- طراحی تخم مرغ 10- مداد و پاك كن 11- طراحی بطری 12- پرسپیكتیو 13- طبیعت بیجان 14- سایه زنی 15- سایه روشن 16- طراحی سطح زمینه 17-شكل دادن به طرح و غیره و...</SPAN></B><B><SPAN dir=ltr style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-bidi-language: FA"></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.25in 10pt 0in; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <B><SPAN dir=ltr style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><BR style="mso-special-character: line-break" clear=all></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.25in 10pt 0in; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><B><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-bidi-language: FA">&nbsp;<IMG height=380 alt="" src="http://s1.picofile.com/file/7328391284/Audrey_Hepburn_2_by_bulletinthegun.jpg" width=380 border=0></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.25in 10pt 0in; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align=left><B><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-bidi-language: FA">&nbsp;</SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-bidi-language: FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.25in 10pt 0in; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><B><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-bidi-language: FA"></SPAN></B>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.25in 10pt 0in; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><B><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-bidi-language: FA"></SPAN></B>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.25in 10pt 0in; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><B><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-bidi-language: FA">این محصول در یك دی وی دی و به قیمت3800 تومان آماده ارسال می باشد</SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.25in 10pt 0in; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><B><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-bidi-language: FA"></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.25in 10pt 0in; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><B><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-bidi-language: FA"></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.25in 10pt 0in; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><B><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-bidi-language: FA"></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.25in 10pt 0in; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><B><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-bidi-language: FA"></SPAN></B>&nbsp;</P> <DIV class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.25in 10pt 0in; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><B><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-bidi-language: FA">ابتدا محصول را دریافت سپس هزینه آن را پرداخت نمایید</SPAN></B></DIV> <DIV class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.25in 10pt 0in; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><B><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><IMG style="WIDTH: 335px; HEIGHT: 367px" height=370 alt="" src="http://s2.picofile.com/file/7328391391/Better_In_Pencil_by_Riku_Aelitonnes.jpg" width=370 border=0></SPAN></B></DIV> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.25in 10pt 0in; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><B><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-bidi-language: FA">برای خرید روی دكمه خرید پستی كلیك كرده و فرم مشخصات را پر كنید.سپس مسئول فروشگاه در اولین فرصت آن محصول را برایتان ارسال میكند.</SPAN></B></P> <DIV class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.25in 10pt 0in; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN></SPAN><STRONG><FONT color=#ff0000><EM>&nbsp;این محصول در 1 dvd به قیمت&nbsp;3800 تو</EM></FONT><FONT color=#ff0000>مان</FONT></STRONG></DIV> <DIV class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.25in 10pt 0in; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><A href="http://www.inforosh.ir/Card/add.php?PID=151800099992&amp;checker=0"><IMG style="WIDTH: 237px; HEIGHT: 44px" height=32 alt="" src="http://s2.picofile.com/file/7328385806/buy01.jpg" width=28 border=0></A></DIV> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.25in 10pt 0in; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><B><SPAN lang=FA style="COLOR: #006600; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-bidi-language: FA">برای ارسال سریعتر لطفا تماس بگیرید</SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.25in 10pt 0in; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><B><SPAN lang=FA style="COLOR: #006600; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-bidi-language: FA">بخش پشتیبانی: 09118506072</SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.25in 10pt 0in; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><B><SPAN lang=FA style="COLOR: #006600; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-bidi-language: FA">بخش فروش و مشاوره :09352191655</SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.25in 10pt 0in; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><B><SPAN lang=FA style="COLOR: #006600; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-bidi-language: FA">شركت دورنگاه :01512222174</SPAN></B><IMG height=370 alt="" src="http://s1.picofile.com/file/7328391505/dog_in_pencil_by_generalmarketiva.jpg" width=370 border=0><BR></P> <DIV>&nbsp;</DIV> <DIV><IMG height=370 alt="" src="http://s1.picofile.com/file/7328391826/Draw_Me_As_I_Am_by_moyan.jpg" width=370 border=0></DIV> <DIV>&nbsp;</DIV> <DIV><IMG height=370 alt="" src="http://s1.picofile.com/file/7328391933/kiwag1lo84pn5u8kkmac.jpg" width=370 border=0></DIV> <DIV>&nbsp;</DIV> <DIV>&nbsp;</DIV> <DIV>&nbsp;</DIV> <DIV><IMG height=370 alt="" src="http://s1.picofile.com/file/7328392147/Pencil_Art2.jpg" width=370 border=0><IMG height=370 alt="" src="http://s1.picofile.com/file/7328392254/Pencil_Art3.jpg" width=370 border=0><IMG height=370 alt="" src="http://s1.picofile.com/file/7328392040/Pencil_Art1.jpg" width=370 border=0></DIV> <DIV>&nbsp;</DIV> <DIV><IMG height=370 alt="" src="http://s1.picofile.com/file/7328392361/pencil_draw16962.jpg" width=370 border=0></DIV> <DIV> <DIV class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.25in 10pt 0in; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN></SPAN><STRONG><FONT color=#ff0000><EM>&nbsp;این محصول در 1 dvd به قیمت&nbsp;3800 تو</EM></FONT><FONT color=#ff0000>مان</FONT></STRONG></DIV> <DIV class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0.25in 10pt 0in; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><A href="http://www.inforosh.ir/Card/add.php?PID=151800099992&amp;checker=0"><IMG style="WIDTH: 237px; HEIGHT: 44px" height=32 alt="" src="http://s2.picofile.com/file/7328385806/buy01.jpg" width=28 border=0></A></DIV></DIV> text/html 2012-03-17T07:08:08+01:00 sevensix.mihanblog.com inapply.ir 09118506072 آموزش طراحی با رنگ و روغن اورجینال http://sevensix.mihanblog.com/post/39 <DIV class=xxpost><FONT color=#ff0000 size=5><STRONG>&nbsp;آموزش طراحی با رنگ روغن (چگونه با رنگ روغن نقاشی كنیم)</STRONG></FONT></DIV> <DIV class=xxpost>&nbsp;</DIV> <DIV class=xxpost><FONT size=3><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"></SPAN></FONT></DIV> <DIV class=xxpost><FONT size=3><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=3><A href="http://designer.parsfa.com/"><IMG style="WIDTH: 377px; HEIGHT: 364px" height=549 src="http://p30you.persiangig.com/image/Painting_Woman/009.jpg" width=447></A></FONT></SPAN></FONT></DIV> <DIV class=xxpost><FONT color=#006400 size=2><STRONG>سه ساعت آموزش هنری كاری از جیم ویلو كس او بیشتر از 20 سال است كه كارگا ههای اموزشی موفقیت آمیزی برگزار می كند . لوحهای DVD او همانند كارگاههای آموزشی او هستند . در این DVD ویلكوكس در استودیو شروع به نقاشی كردن</STRONG></FONT></DIV> <DIV class=xxpost>&nbsp;</DIV> <DIV class=xxpost>&nbsp;</DIV> <DIV class=xxpost><FONT color=#0000cd size=2><STRONG>سه ساعت آموزش هنری كاری از جیم ویلو كس او بیشتر از 20 سال است كه كارگا ههای اموزشی موفقیت آمیزی برگزار می كند . </STRONG></FONT></DIV> <DIV class=xxpost><FONT color=#0000cd size=2><STRONG>لوحهای DVD او همانند كارگاههای آموزشی او هستند . در این DVD ویلكوكس در استودیو شروع به نقاشی كردن از روی عكس های واقعی می كند او به طور عمیقی باید ها و نباید ها ی كار كردن با مواد و تصاویر مر جع را تو ضیح می دهد و در این حال از روی یك تصویر با ابعاد 30*20كه صحنه زمستانی برفی است به روی یك بوم نقاشی با را بزرگتر نقاشی می كند . این نقاشی برنده دو جایزه شده است .</STRONG></FONT></DIV> <DIV class=xxpost>&nbsp;</DIV> <DIV class=xxpost><A href="http://designer.parsfa.com/"><IMG style="WIDTH: 362px; HEIGHT: 395px" height=549 src="http://p30you.persiangig.com/image/Painting_Woman/006.jpg" width=464></A></DIV> <DIV class=xxpost>&nbsp;</DIV> <DIV class=xxpost><FONT color=#c71585 size=2><STRONG>&nbsp;جایزه choiceAward the Award of meri&amp;the peopl كه از موسسه هنری Western Rendezvous می باشند .</STRONG></FONT></DIV> <DIV class=xxpost><FONT color=#c71585 size=2><STRONG>&nbsp;یك دو ربین پیو سته نشان می دهد كه چگونه جیم رنگ ها را با هم تر كیب می كند .</STRONG></FONT></DIV> <DIV class=xxpost>&nbsp;</DIV> <DIV class=xxpost><FONT color=#c71585 size=2><STRONG>&nbsp;دوربین دیگری بوم نقاشی را در حالی نشان می دهد كه او رنگ را روی بوم اعمال می كند و یك دو ربین سومی او را در حالی نشان می دهد كه به تو ضیح كار هایی كهه انجام می دهد و جه ضرورتی آن كار ها دارند می پردازد .</STRONG></FONT></DIV> <DIV class=xxpost>&nbsp;</DIV> <DIV class=xxpost align=center><A href="http://designer.parsfa.com/"><IMG src="http://www.nga.gov/feature/nouveau/teach/large/fig_6.jpg"></A></DIV> <DIV class=xxpost align=center>&nbsp;</DIV> <DIV class=xxpost align=right>&nbsp;</DIV> <DIV class=MsoListParagraphCxSpMiddle dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-add-space: auto" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT color=#800000 size=3>این مجموعه در یك<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>دی وی دی به قیمت 3800 تومان آماده ارسال می باشد</FONT></SPAN></B></DIV> <DIV class=MsoListParagraphCxSpMiddle dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-add-space: auto" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><A href="http://www.inforosh.ir/Card/add.php?PID=151800096497&amp;checker=0"><IMG height=41 alt="" src="http://s2.picofile.com/file/7328385806/buy01.jpg" width=260 border=0></A></SPAN></B></DIV> <DIV class=MsoListParagraphCxSpMiddle dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-add-space: auto" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=3><FONT size=3><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"></SPAN></FONT></FONT></SPAN></B></DIV> <P class=MsoListParagraphCxSpMiddle dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-add-space: auto" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=3><FONT color=#c71585>ابتدا محصول را دریافت سپس هزینه آن را پرداخت نمایید</FONT></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoListParagraphCxSpMiddle dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-add-space: auto" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=3><FONT color=#c71585>برای خرید روی لینك زیر كلیك كرده و مشخصات خود را كامل در فرم صفحه باز شده قید نمایید.</FONT></FONT></SPAN></B></P> <DIV class=MsoListParagraphCxSpMiddle dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-add-space: auto" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT color=#c71585 size=3>مسئول فروشگاه در اولین فرصت آن را برای شما ارسال خواهد كرد.</FONT></SPAN></B></DIV> <DIV class=MsoListParagraphCxSpMiddle dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-add-space: auto" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"></SPAN></B>&nbsp;</DIV> <DIV class=MsoListParagraphCxSpMiddle dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-add-space: auto" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=3><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=3><FONT size=3><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"></SPAN></FONT></FONT></SPAN></FONT></SPAN></B></DIV> <DIV class=MsoListParagraphCxSpMiddle dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-add-space: auto" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=3><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"></SPAN></FONT></SPAN></B>&nbsp;</DIV> <P class=MsoListParagraphCxSpMiddle dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-add-space: auto" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=3><FONT color=#0000cd><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>و یا برای ارسال سریعتر لطفا تماس بگیرید و آدرستان را<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>اعلام كنید تا سریعتر به كارتان رسیدگی نماییم.</FONT></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoListParagraphCxSpMiddle dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-add-space: auto" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=3><FONT color=#0000cd><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>بخش پشتیبانی و فروش:09118506072</FONT></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoListParagraphCxSpMiddle dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-add-space: auto" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=3><FONT color=#0000cd>بخش مشاوره:09352191655</FONT></FONT></SPAN></B></P> <DIV class=MsoListParagraphCxSpLast dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-add-space: auto" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT color=#0000cd>آقای آذرمنش</FONT></SPAN></B></DIV> <DIV class=MsoListParagraphCxSpLast dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-add-space: auto" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT color=#0000cd> <DIV class=MsoListParagraphCxSpMiddle dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-add-space: auto" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT color=#800000 size=3>این مجموعه در یك<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>دی وی دی به قیمت 3800 تومان آماده ارسال می باشد</FONT></SPAN></B></DIV> <DIV class=MsoListParagraphCxSpMiddle dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-add-space: auto" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><A href="http://www.inforosh.ir/Card/add.php?PID=151800096497&amp;checker=0"><IMG height=41 alt="" src="http://s2.picofile.com/file/7328385806/buy01.jpg" width=260 border=0></A></SPAN></B></DIV></FONT></SPAN></B></DIV> text/html 2012-03-14T04:45:22+01:00 sevensix.mihanblog.com inapply.ir 09118506072 اصول طناب زدن حرفه ای http://sevensix.mihanblog.com/post/38 <DIV dir=rtl style="COLOR: rgb(0,0,205); LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">آموزش طناب زدن-روشهای طناب زدن</SPAN></SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="COLOR: rgb(0,0,205); LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%"><BR></SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; COLOR: rgb(0,0,205); TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center"><IMG alt="" src="http://s2.picofile.com/file/7327941284/inapplyir06.jpg" border=0></DIV> <DIV dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN-BOTTOM: 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: mediumblue; LINE-HEIGHT: 150%">این مجموعه در 3 </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: mediumblue; LINE-HEIGHT: 150%">dvd</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: mediumblue; LINE-HEIGHT: 150%"> به ترتیب</SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN-BOTTOM: 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: mediumblue; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;1-آموزش طناب بازی و مهارتهای طناب زنی</SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN-BOTTOM: 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: mediumblue; LINE-HEIGHT: 150%">2-آموزش طناب بازی پیشرفته با مربی بادی لی</SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN-BOTTOM: 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: mediumblue; LINE-HEIGHT: 150%">3-افزایش توازین هوازی با روش های مختلف طناب زدن(مناسب کلیه رشته های ورزشی)</SPAN></DIV> <DIV style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: ltr; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left">&nbsp;</DIV> <DIV dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN-BOTTOM: 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: deeppink; LINE-HEIGHT: 150%">طناب بازی یك فعالیت بدنی كامل و مناسب است ، روی قلب و عروق و دستگاه تنفس اثر مثبت گذاشته ، باعث ازدیاد هماهنگی بین عصب و عضله ، سرعت ، استقامت ، چابكی و ریتم بدن می شود . </SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN-BOTTOM: 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: deeppink; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;طناب بازی ضمن كمك به كنترل وزن بدن به بهبود وضعیت عمومی آن نیز مساعدت می كند . به بدن فرم داده به ویژه موجب تقویت عضلات پشت ساق پاها می شود . </SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="FONT-WEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; COLOR: rgb(0,0,205); TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><B><FONT size=3><FONT size=2><IMG style="WIDTH: 419px; HEIGHT: 511px" alt="" src="http://s1.picofile.com/file/7327941391/inapplyir07.jpg" border=0><BR></FONT></FONT></B></DIV> <DIV dir=rtl style="FONT-WEIGHT: normal; COLOR: rgb(0,0,205); LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><B><FONT size=3><FONT size=2><BR></FONT></FONT></B></DIV> <DIV dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN-BOTTOM: 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN-BOTTOM: 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: darkviolet; LINE-HEIGHT: 150%">از بروز ضعف های موجود در پاها به خصوص از صاف شدن كف پاها جلوگیری می كند .</SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN-BOTTOM: 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: darkviolet; LINE-HEIGHT: 150%">&nbsp;و از همه مهمتر فشارهای عصبی ، دلواپسی و افسردگی را كم كرده و در نتیجه اعتماد به نفس را افزایش می دهد . </SPAN></DIV> <DIV style="DIRECTION: ltr; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left">&nbsp;<SPAN dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: darkviolet">ضمناً به دانش آموزان امكان می دهد تا حداكثر فعالیت بدنی را در حداقل زمان و مكان و تقریباً بدون داشتن هیچگونه وسیله گران قیمتی انجام دهند</SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: darkviolet; LINE-HEIGHT: 150%">ارتباط و اثرات طناب زنی با ورزشهای دیگر </SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: darkviolet; LINE-HEIGHT: 150%">1-&nbsp; </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: darkviolet; LINE-HEIGHT: 150%">ورزشهای راكتی </SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: darkviolet; LINE-HEIGHT: 150%">یك برنامه طناب زنی برای تقویت عضلات چشم ، دست و هماهنگی پاها ، چالاكی دستها و پاها ، برای سرویس زدن ، دریافت كردن و رسیدن به موقع به توپ در رشته هایی مانند تنیس ، بدمینتون ، تنیس روی میز و اصولاً ورزشهای راكتی مؤثر بوده و برای استقامت عضلات كمر و دستها و همچنین قدرت گرفتن راكت مفید میباشد .</SPAN></DIV> <DIV><FONT size=2><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(255,0,0)">این مجموعه در 3 dvd به قیمت 8000 تومان آماده ارسال می باشد</SPAN></FONT><BR>&nbsp;</DIV> <DIV sizset="57" sizcache="5"><A href="http://inforosh.ir/Card/add.php?PID=15180009tanab&amp;checker=0"><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,255)"><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,255)"><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,255)"><IMG alt=http://s1.picofile.com/file/7207896983/buy.jpg src="http://s1.picofile.com/file/7207896983/buy.jpg"></SPAN></SPAN></SPAN></A></DIV> <P><FONT size=2></FONT>&nbsp;</P> <DIV dir=rtl style="FONT-WEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; COLOR: rgb(0,0,205); TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><B><FONT size=3><FONT size=2><IMG alt="" src="http://s2.picofile.com/file/7327941070/inapplyir04.jpg" border=0><BR></FONT></FONT></B></DIV> <DIV dir=rtl style="FONT-WEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; COLOR: rgb(0,0,205); LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: mediumblue; LINE-HEIGHT: 150%">2-&nbsp; </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: mediumblue; LINE-HEIGHT: 150%">ورزشهای توپی </SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: mediumblue; LINE-HEIGHT: 150%">شامل بسكتبال ، فوتبال ، فوتبال آمریكایی ، بیسبال ، سافتبال و غیره می باشد . برای پیشرفت و تقویت در موارد زیر برنامه طناب زنی می تواند كمك نماید و سطح ورزشكار را بالا ببرد . </SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: mediumblue; LINE-HEIGHT: 150%">1-&nbsp; </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: mediumblue; LINE-HEIGHT: 150%">ریتم و زمانبندی ورزشكار را تقویت نماید .</SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: mediumblue; LINE-HEIGHT: 150%">2-&nbsp; </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: mediumblue; LINE-HEIGHT: 150%">شتاب و مقدار جهش در پریدنها را افزایش می دهد . </SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: mediumblue; LINE-HEIGHT: 150%">3-&nbsp; </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: mediumblue; LINE-HEIGHT: 150%">سرعت و چابكی را در منطقه های كوچك بالا می برد . </SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: mediumblue; LINE-HEIGHT: 150%">4-&nbsp; </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: mediumblue; LINE-HEIGHT: 150%">موجب افزایش قدرت در عضلات بزرگ ران ، زانو و مچ پاها می شود .</SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: mediumblue; LINE-HEIGHT: 150%">5-&nbsp; </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: mediumblue; LINE-HEIGHT: 150%">هماهنگی بهترین عضلات دست و پا و چشم را بوجود می آورد . </SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: mediumblue; LINE-HEIGHT: 150%">6- </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: mediumblue; LINE-HEIGHT: 150%">موجب افزایش استقامت و ثبات برای انداختن و پرتاب كردن و بلوكه كردن ، شوت نمودن و نگه داشتن و حتی حمل توپ و ضربه به توپ می شود .</SPAN></DIV> <P><BR>&nbsp;</P> <DIV dir=rtl style="FONT-WEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; COLOR: rgb(0,0,205); TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><B><FONT size=3><FONT size=2><IMG alt="" src="http://s2.picofile.com/file/7327940963/inapplyir03.jpg" border=0><BR></FONT></FONT></B></DIV> <DIV dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #27b127; LINE-HEIGHT: 150%">7- </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #27b127; LINE-HEIGHT: 150%">به طور جالبی موجب افزایش قدرت دریبل ، نگهداری توپ ، دریافت و پرتاب كردن آن می شود .</SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #27b127; LINE-HEIGHT: 150%">8-&nbsp; </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #27b127; LINE-HEIGHT: 150%">برای اینكه توپ روی پاها باقی بماند و به اصطلاح توپ بچسبد ، مفید میباشد . </SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #27b127; LINE-HEIGHT: 150%">9- </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #27b127; LINE-HEIGHT: 150%">برای اینكه ورزشكار در سطح عالی و بین المللی رقابت نماید و در آن میادین بتواند به موقع دستورات مختلف حركتی را به عضلات خود بفرستد نیاز به اجرای برنامه طناب زنی دارد . </SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #27b127; LINE-HEIGHT: 150%"></SPAN>&nbsp;</DIV> <DIV dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #27b127; LINE-HEIGHT: 150%">3-&nbsp; </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #27b127; LINE-HEIGHT: 150%">ورزشهای تشكی&nbsp; </SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #27b127; LINE-HEIGHT: 150%">شامل كشتی ، جودو ، ژیمناستیك ، ورزشهای رزمی و غیره شده كه برای تقویت در موارد زیر برنامه طناب زنی مفید ومؤثر است . </SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #27b127; LINE-HEIGHT: 150%">1-&nbsp; </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #27b127; LINE-HEIGHT: 150%">برای تقویت مهارتهای دست در دست و پا در پا </SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #27b127; LINE-HEIGHT: 150%">2-&nbsp; </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #27b127; LINE-HEIGHT: 150%">موجب افزایش چابكی در دستها و پاها می شود .</SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #27b127; LINE-HEIGHT: 150%">3-&nbsp; </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #27b127; LINE-HEIGHT: 150%">موجب تقویت عضلات كف پائی می شود . </SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #27b127; LINE-HEIGHT: 150%">4- </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #27b127; LINE-HEIGHT: 150%">سرعت عمل و عكس العمل را افزایش داده و حركات و ضربات پرخروش و انفجاری را تقویت می نماید . </SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #27b127; LINE-HEIGHT: 150%">5- </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #27b127; LINE-HEIGHT: 150%">برای تقویت قفل نمودن دستها دوركمر و حالت برعكس یعنی گرفتن توسط حریف مفید می باشد . </SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #27b127; LINE-HEIGHT: 150%">6-&nbsp; </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #27b127; LINE-HEIGHT: 150%">مچ پاها و عضلات پاها را برای فرود از ارتفاع زیاد تقویت می نماید . </SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #27b127; LINE-HEIGHT: 150%">7-&nbsp; </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #27b127; LINE-HEIGHT: 150%">هماهنگی و تعادل را افزایش می دهد .</SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #27b127; LINE-HEIGHT: 150%">8-&nbsp; </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #27b127; LINE-HEIGHT: 150%">موجب بالا بردن سیستم انرژی هوازی و غیر هوازی می شود . </SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #27b127; LINE-HEIGHT: 150%">9-&nbsp; </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #27b127; LINE-HEIGHT: 150%">برای كنترل وزن و سوزاندن كالری در مدت كوتاه مفید می باشد . </SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="FONT-WEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; COLOR: rgb(0,0,205); TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><B><FONT size=3><FONT size=2><IMG alt="" src="http://s1.picofile.com/file/7327940749/inapplyir01.jpg" border=0><BR></FONT></FONT></B></DIV> <DIV dir=rtl style="FONT-WEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; COLOR: rgb(0,0,205); TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><B><FONT size=3><FONT size=2><BR></FONT></FONT></B></DIV> <DIV dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: mediumblue; LINE-HEIGHT: 150%">4-&nbsp; </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: mediumblue; LINE-HEIGHT: 150%">بوكس </SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: mediumblue; LINE-HEIGHT: 150%">1- </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: mediumblue; LINE-HEIGHT: 150%">طناب زنی با بوكس مترادف است و ورزشكاران بزرگ و برجسته این رشته مانند محمد علی كلی ، سوگار ، ری لونارد ، روبرت دوران ، اوسكاردل هویا ، مایك تسیون و قهرمانان دیگر از برنامه طناب زنی به عنوان برنامه اصلی و تمرینی خود استفاده می كرده اند . </SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: mediumblue; LINE-HEIGHT: 150%">2- </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: mediumblue; LINE-HEIGHT: 150%">برنامه طناب زنی در ورزش بوكس باید به گونه ای باشد كه انرژی مورد نیاز ورزشكار را در مسابقه تأمین نماید به عبارتی شبیه سازی انجام بگیرد ، یعنی انرژی مورد نیاز در هر راند و حاصل آن ضربدر راندی كه ورزشكار در آن قراردارد توسعه برنامه طناب زنی تقویت گردد . </SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: mediumblue; LINE-HEIGHT: 150%">3- </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: mediumblue; LINE-HEIGHT: 150%">بوكسورها نیاز به تمركز ، سریع دویدن ، با قدرت طناب زدن ، دوبار طناب را رد كردن و یك پا در میان حركت را انجام دادن ، دارند . </SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: mediumblue; LINE-HEIGHT: 150%">4- </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: mediumblue; LINE-HEIGHT: 150%">طناب زدن سریع و طناب زنی با طناب سنگین ، یا افزایش حوله یا كیسه ای به دور طناب می تواند برای تقویت آمادگی قلبی ، عروقی و انجام حركتهای انفجاری مفید باشد . </SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="FONT-WEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; COLOR: rgb(0,0,205); TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><B><FONT size=3><FONT size=2><BR></FONT></FONT></B></DIV> <DIV dir=rtl style="FONT-WEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; COLOR: rgb(0,0,205); TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><B><FONT size=3><FONT size=2><IMG alt="" src="http://s2.picofile.com/file/7327941177/inapplyir05.jpg" border=0><BR></FONT></FONT></B></DIV> <DIV><FONT size=2><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(255,0,0)">این مجموعه در 3 dvd به قیمت 8000 تومان آماده ارسال می باشد</SPAN></FONT><BR>&nbsp;</DIV> <DIV sizset="58" sizcache="5"><A href="http://inforosh.ir/Card/add.php?PID=15180009tanab&amp;checker=0"><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,255)"><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,255)"><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,255)"><IMG alt=http://s1.picofile.com/file/7207896983/buy.jpg src="http://s1.picofile.com/file/7207896983/buy.jpg"></SPAN></SPAN></SPAN></A></DIV> <DIV dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #eb5f26; LINE-HEIGHT: 150%">5- </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #eb5f26; LINE-HEIGHT: 150%">یك قهرمان بوكس نیاز به حركتهای پا دارد و خیلی برایش مهم است ، طناب زنی به پیشرفت و تقویت آن كمك می كند . اجرای برنامه طناب زنی موجب تقویت و پیشرفت حركات پا در ورزش بوكس می شود . </SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #eb5f26; LINE-HEIGHT: 150%">6- </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #eb5f26; LINE-HEIGHT: 150%">موجب تقویت عضلات كف پائی می شود كه معمولاً بوكسورها برای بالا بردن تعادل خود به آن نیاز دارند .</SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #eb5f26; LINE-HEIGHT: 150%">7-&nbsp; </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #eb5f26; LINE-HEIGHT: 150%">موجب تقویت تغییر وضعیت یا به اصطلاح جا خالی بوكسور می گردد</SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #eb5f26; LINE-HEIGHT: 150%">8- </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #eb5f26; LINE-HEIGHT: 150%">موجب تقویت سرعت عكس العمل ، هماهنگی ، تعادل ، ریتم و قدرت دستها و پاها و كمر و ساعدها می شود.</SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #eb5f26; LINE-HEIGHT: 150%">5-&nbsp; </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #eb5f26; LINE-HEIGHT: 150%">رزشهای چوبی مانند هاكی و غیره </SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #eb5f26; LINE-HEIGHT: 150%">1- </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #eb5f26; LINE-HEIGHT: 150%">برنامه طناب زنی موجب افزایش قدرت چوب دستی شده و عضلات مچ و دستها را تقویت می نماید . </SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #eb5f26; LINE-HEIGHT: 150%">2-&nbsp; </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #eb5f26; LINE-HEIGHT: 150%">برای زدن ضربات كنترلی در بازیها مفید است .</SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #eb5f26; LINE-HEIGHT: 150%">3-&nbsp; </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #eb5f26; LINE-HEIGHT: 150%">مچ پا و زانوها را برای چرخشها ی سریع آماده می نماید . </SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #eb5f26; LINE-HEIGHT: 150%">6-&nbsp; </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #eb5f26; LINE-HEIGHT: 150%">دو و میدانی </SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #eb5f26; LINE-HEIGHT: 150%">1- </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #eb5f26; LINE-HEIGHT: 150%">طناب زنی در موقعیكه ورزشكار شروع به چرخش محیطی بصورت انفجاری می نماید ، تعادل آن را پیشرفت می دهد مانند پرتاب دیسك و چكش </SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #eb5f26; LINE-HEIGHT: 150%">2-&nbsp; </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #eb5f26; LINE-HEIGHT: 150%">در موقع استارت سریع ، ورزشكار شتاب عمودی به خود می گیرد .</SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #eb5f26; LINE-HEIGHT: 150%">3-&nbsp; </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #eb5f26; LINE-HEIGHT: 150%">تمركز روی پیروزی را افزایش می دهد .</SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #eb5f26; LINE-HEIGHT: 150%">4-&nbsp; </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #eb5f26; LINE-HEIGHT: 150%">موجب افزایش قدرت زانوها ، پاها و مچ پاها می شود . </SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</DIV> <DIV dir=rtl style="FONT-WEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; COLOR: rgb(0,0,205); TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><B><FONT size=3><FONT size=2><BR></FONT></FONT></B></DIV> <DIV dir=rtl style="FONT-WEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; COLOR: rgb(0,0,205); TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><B><FONT size=3><FONT size=2><IMG alt="" src="http://s2.picofile.com/file/7327940856/inapplyir02.jpg" border=0></FONT></FONT></B></DIV> <DIV dir=rtl style="FONT-WEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; COLOR: rgb(0,0,205); TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><B><FONT size=3><FONT size=2><BR></FONT></FONT></B></DIV> <DIV dir=rtl style="FONT-WEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; COLOR: rgb(0,0,205); TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><B><FONT size=3><FONT size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">7-</SPAN>&nbsp;<SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">دوچرخه سواری </SPAN></FONT></FONT></B></DIV> <DIV dir=rtl style="FONT-WEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; COLOR: rgb(0,0,205); LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><B><FONT size=3><FONT size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">شامل موارد دوچرخه سرعت ، جاده ای ، كوهستان و غیره </SPAN></FONT></FONT></B></DIV> <DIV dir=rtl style="FONT-WEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; COLOR: rgb(0,0,205); TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><B><FONT size=3><FONT size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">1-</SPAN>&nbsp;<SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">موجب افزایش قدرت گرفتن فرمان دوچرخه می شود .</SPAN></FONT></FONT></B></DIV> <DIV dir=rtl style="FONT-WEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; COLOR: rgb(0,0,205); TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><B><FONT size=3><FONT size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">2-</SPAN>&nbsp;<SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">قدرت و استقامت شانه ها ، زانوها و آرنج و چالاكی پاها را افزایش می دهد . </SPAN></FONT></FONT></B></DIV> <DIV dir=rtl style="FONT-WEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; COLOR: rgb(0,0,205); TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><B><FONT size=3><FONT size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">8-</SPAN>&nbsp;<SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">سواركاری </SPAN></FONT></FONT></B></DIV> <DIV dir=rtl style="FONT-WEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; COLOR: rgb(0,0,205); TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><B><FONT size=3><FONT size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">1-</SPAN>&nbsp;<SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">طناب زنی به قدرت پاها ی ورزشكار كمك می كند .</SPAN></FONT></FONT></B></DIV> <DIV dir=rtl style="FONT-WEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; COLOR: rgb(0,0,205); TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><B><FONT size=3><FONT size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">2- </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">موجب تقویت عضلات برگشت معده كه برای سواركاری روی اسب مورد نیاز است ، می گردد.</SPAN></FONT></FONT></B></DIV> <DIV dir=rtl style="FONT-WEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; COLOR: rgb(0,0,205); TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><B><FONT size=3><FONT size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">3-</SPAN>&nbsp;<SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">موجب تقویت كنترل و تعادل بدن در هنگام سوار كاری پرش با اسب می شود.</SPAN></FONT></FONT></B></DIV> <DIV dir=rtl style="FONT-WEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; COLOR: rgb(0,0,205); TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><B><FONT size=3><FONT size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">4-</SPAN>&nbsp;<SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">موجب تقویت استقامت ، توان و قدرت ورزشكار می شود .</SPAN></FONT></FONT></B></DIV> <DIV dir=rtl style="FONT-WEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; COLOR: rgb(0,0,205); TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><B><FONT size=3><FONT size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">5-</SPAN>&nbsp;<SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">قدرت مچ دست را برای گرفتن و مهار كردن در اسب سواری افزایش می دهد .</SPAN></FONT></FONT></B></DIV> <DIV dir=rtl style="FONT-WEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; COLOR: rgb(0,0,205); TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><B><FONT size=3><FONT size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">9-</SPAN>&nbsp;<SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">ورزشهای آبی <BR></SPAN></FONT></FONT></B></DIV> <DIV dir=rtl style="FONT-WEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; COLOR: rgb(0,0,205); TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><B><FONT size=3><FONT size=2><IMG alt="" src="http://s1.picofile.com/file/7327941498/inapplyir08.jpg" border=0><BR></FONT></FONT></B></DIV> <DIV dir=rtl style="FONT-WEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; COLOR: rgb(0,0,205); LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><B><FONT size=3><FONT size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">مانند شنا ، واترپلو ، غواصی ، چهار شنا و غیره </SPAN></FONT></FONT></B></DIV> <DIV dir=rtl style="FONT-WEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; COLOR: rgb(0,0,205); TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><B><FONT size=3><FONT size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">1- </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">ورزشهای آبی نیاز به حجم زیاد و ظرفیت بالای ششها دارد و اجرای برنامه طناب زنی برای تقویت آن بسیار مفید است .</SPAN></FONT></FONT></B></DIV> <DIV dir=rtl style="FONT-WEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; COLOR: rgb(0,0,205); TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><B><FONT size=3><FONT size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">2-</SPAN>&nbsp;<SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">برای حركات انفجاری ، چرخش بهتر ، استارت و برگشت بهتر مفید است .</SPAN></FONT></FONT></B></DIV> <DIV dir=rtl style="FONT-WEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; COLOR: rgb(0,0,205); TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><B><FONT size=3><FONT size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">3-</SPAN>&nbsp;<SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">برنامه طناب زنی ریتم ، زمانبندی و تمركز را بهبود می بخشد . </SPAN></FONT></FONT></B></DIV> <DIV dir=rtl style="FONT-WEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; COLOR: rgb(0,0,205); LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><B><FONT size=3><FONT size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%">10-ورزشهای روی یخ </SPAN></FONT></FONT></B></DIV> <DIV style="FONT-WEIGHT: normal"><B><FONT size=3><FONT size=2><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: rgb(0,0,205); LINE-HEIGHT: 150%">مانند اسكیت ، پاتیناژ ، اسكی</SPAN></FONT></FONT></B></DIV> <DIV><FONT size=2><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(255,0,0)">این مجموعه در 3 dvd به قیمت 8000 تومان آماده ارسال می باشد</SPAN></FONT><BR>&nbsp;</DIV> <DIV sizset="59" sizcache="5"><A href="http://inforosh.ir/Card/add.php?PID=15180009tanab&amp;checker=0"><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,255)"><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,255)"><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,255)"><IMG alt=http://s1.picofile.com/file/7207896983/buy.jpg src="http://s1.picofile.com/file/7207896983/buy.jpg"></SPAN></SPAN></SPAN></A></DIV> text/html 2012-03-13T07:13:35+01:00 sevensix.mihanblog.com inapply.ir 09118506072 حركات هماهنگ تای چی |آموزش تای چی http://sevensix.mihanblog.com/post/37 <P sizset="55" sizcache="5"><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)" sizset="55" sizcache="5"><FONT size=4 sizset="55" sizcache="5"><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><FONT size=4>آموزش تای چی چوان<BR><BR></FONT></SPAN><SPAN dir=rtl style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: rgb(0,0,205); LINE-HEIGHT: 115%"><B>این پكیج شامل 5 عدد دی وی دی آموزش تای چی با كیفیت عالی می باشد<BR>این محصول انتخاب شده </B></SPAN><B style="COLOR: rgb(0,0,205)" sizset="55" sizcache="5"><A href="http://inapply.com/"><SPAN dir=rtl style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: rgb(255,0,0); LINE-HEIGHT: 115%">این اپلای</SPAN></A><SPAN dir=rtl style="FONT-SIZE: 8pt; LINE-HEIGHT: 115%"> از بین جدیدترین ویدئو های تای چی می باشد.</SPAN></B><BR><FONT color=#3300ff><BR><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,205)">این مجموعه شامل 5dvd می باشد</SPAN><BR style="COLOR: rgb(0,0,205)"><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,205)">باشد. در این مجموعه فنون و تكنینك های تای چی </SPAN><BR style="COLOR: rgb(0,0,205)"><BR style="COLOR: rgb(0,0,205)"></FONT><A title="تای چی،تای چی چوان،آموزش تای چی،آموزش تای چی چوان،تای چی چوان جوان" href="http://inapply.com/"><IMG style="COLOR: rgb(0,0,205)" alt=http://kabook.ir/product/image_upload/1260261255-Tai-Chi-Chuan.jpg src="http://kabook.ir/product/image_upload/1260261255-Tai-Chi-Chuan.jpg"></A><BR><BR style="COLOR: rgb(0,0,205)"><FONT style="COLOR: rgb(0,0,205)" color=#3300ff>به تصویر درآمده است و برای كسانی كه به این ورزش علاقه مند هستند امكان <BR>فراگیری و آموزش كامل را فراهم نموده است. <BR>اطلاعات تكمیلی <BR>تای چی یا تای چی چوان (Tai Chi Chuan) نوعی ورزش رزمی چینی است كه برای <BR>بهبود سلامتی، افزایش طول عمر و آرامش روحی انجام می‌شود. <BR></FONT><A title="تای چی،تای چی چوان،آموزش تای چی،آموزش تای چی چوان،تای چی چوان جوان" href="http://inapply.com/"><IMG alt="" src="http://s1.picofile.com/file/7284018816/canstockphoto2870267_comp.jpg" border=0></A><BR><BR style="COLOR: rgb(0,0,205)"><FONT style="COLOR: rgb(0,0,205)" color=#3300ff>این ورزش در رده ورزشهای رزمی ملایم (Soft Martial Arts) قرار دارد و باعث <BR>می‌شود تا عضلات بدن با انجام تمرینات نرم و ساده، انعطاف‌پذیر و قوی <BR>شوند. درست برعكس ورزشهای رزمی سخت كه با فشار و شدت تمرین عضلات را تقویت <BR>می‌‌كنند. <BR></FONT><BR style="COLOR: rgb(0,0,205)"><FONT style="COLOR: rgb(0,0,205)" color=#3300ff>تمرینات و نرمشهای تای چی چوان با حركات كند، آرام، و معمولا به صورت <BR>گروهی هنگام صبح انجام می‌‌شوند. متخصصین این ورزش معتقدند كه تمرینات تای <BR>چی به صورت دسته جمعی، اثر بهتری نسبت به تمرینات فردی آن دارد. <BR><BR></FONT><A title="تای چی،تای چی چوان،آموزش تای چی،آموزش تای چی چوان،تای چی چوان جوان" href="http://inapply.com/"><IMG style="COLOR: rgb(0,0,205)" alt=http://www.tricitypsychology.com/blog/wp-content/uploads/2008/06/seniors_tai_chi.jpg src="http://www.tricitypsychology.com/blog/wp-content/uploads/2008/06/seniors_tai_chi.jpg"></A><BR style="COLOR: rgb(0,0,205)"><FONT style="COLOR: rgb(0,0,205)" color=#3300ff>توصیه می‌شود كه این با آموختن این ورزش، هرروز آنرا تمرین كنید. برای <BR>آموزش اول لازم است تا با سبك‌های آن آشنا شوید.<BR></FONT><BR style="COLOR: rgb(0,0,205)"><A style="COLOR: rgb(0,0,205)" href="http://imcbasket.com/Card/add.php?PID=151800093221&amp;checker=0">i</A><A style="COLOR: rgb(0,0,205)" href="http://imcbasket.com/Card/add.php?PID=151800093221&amp;checker=0"><IMG alt=http://s1.picofile.com/file/7207896983/buy.jpg src="http://s1.picofile.com/file/7207896983/buy.jpg"></A><BR style="COLOR: rgb(0,0,205)"><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,205)">این مجموعه در 5 dvd به قیمت 18000 تومان آماده ارسال می باش</SPAN><BR></FONT></SPAN></P> <DIV dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 12pt; COLOR: rgb(0,0,205); DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" sizset="61" sizcache="5"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">دی وی دی آموزش تای چی<BR><BR>كامل ترین پكیج آموزش تای چی<BR><BR>با كیفیت عالی<BR></SPAN></B><A title="تای چی،تای چی چوان،آموزش تای چی،آموزش تای چی چوان،تای چی چوان جوان" href="http://inapply.com/"><IMG alt="" src="http://s2.picofile.com/file/7284019137/canstockphoto0027787_comp_1.jpg" border=0></A><BR><B><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt"><BR></SPAN></B></DIV> <DIV dir=rtl style="COLOR: rgb(0,0,205); DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">تای چی یا <B>تای چی چوان</B> (</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt">Tai Chi Chuan</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">) نوعی هنر رزمی چینی است كه برای بهبود سلامتی، افزایش طول عمر و آرامش روحی انجام می‌شود.</SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="COLOR: rgb(0,0,205); DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" sizset="62" sizcache="5">&nbsp;<A title="تای چی،تای چی چوان،آموزش تای چی،آموزش تای چی چوان،تای چی چوان جوان" href="http://inapply.com/"><IMG alt="" src="http://s1.picofile.com/file/7284019458/canstockphoto0732577_comp.jpg" border=0></A></DIV> <DIV dir=rtl style="COLOR: rgb(0,0,205); DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">این ورزش در رده ورزشهای رزمی ملایم قرار دارد و باعث می‌شود تا عضلات بدن با انجام تمرینات نرم و ساده، انعطاف‌پذیر و قوی شوند. درست برعكس ورزشهای رزمی سخت كه با فشار و شدت تمرین عضلات را تقویت می‌كنند.</SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="COLOR: rgb(0,0,205); DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" sizset="63" sizcache="5"><A title="تای چی،تای چی چوان،آموزش تای چی،آموزش تای چی چوان،تای چی چوان جوان" href="http://inapply.com/"><IMG alt="" src="http://s2.picofile.com/file/7284019779/canstockphoto0794327_comp.jpg" border=0></A></DIV> <DIV dir=rtl style="COLOR: rgb(0,0,205); DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">تمرینات و نرمشهای تای چی چوان با حركات كند، آرام، و معمولا" به صورت گروهی هنگام صبح انجام می‌شوند. متخصصین این ورزش معتقدند كه تمرینات تای چی به صورت دسته جمعی، اثر بهتری نسبت به تمرینات فردی آن دارد.</SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="COLOR: rgb(0,0,205); DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><IMG alt="" src="http://s1.picofile.com/file/7284019993/canstockphoto0794312_comp.jpg" border=0></DIV> <DIV dir=rtl style="COLOR: rgb(0,0,205); DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">این ورزش چینی در خود كشور چین از طرفداران زیادی برخوردار است، بطوریكه تقریباً تمام پاركهای كشور چین، صبح‌ها مملو از افرادی هستند كه در حال تمرین تای چی می‌باشند.</SPAN></DIV> <P sizset="64" sizcache="5"><A style="COLOR: rgb(0,0,205)" href="http://imcbasket.com/Card/add.php?PID=151800093221&amp;checker=0"><IMG alt=http://s1.picofile.com/file/7207896983/buy.jpg src="http://s1.picofile.com/file/7207896983/buy.jpg"></A><BR><BR style="COLOR: rgb(0,0,205)"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(0,0,205)"><SPAN style="COLOR: rgb(255,20,147)">این مجموعه در 5 dvd به قیمت 18000 تومان آماده ارسال می باشد</SPAN></SPAN><BR style="COLOR: rgb(255,20,147)">&nbsp;</P> <DIV dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 12pt; COLOR: rgb(255,20,147); DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">دی وی دی آموزش تای چی<BR><BR>كامل ترین پكیج آموزش تای چی</SPAN></B></DIV> <P sizset="65" sizcache="5"><BR><SPAN dir=rtl style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: rgb(0,0,205); LINE-HEIGHT: 115%"><BR><B>این پكیج شامل 5 عدد دی وی دی آموزش تای چی با كیفیت عالی می باشد<BR>این محصول انتخاب شده </B></SPAN><B style="COLOR: rgb(0,0,205)" sizset="65" sizcache="5"><A href="http://inapply.com/"><SPAN dir=rtl style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: rgb(255,0,0); LINE-HEIGHT: 115%">این اپلای</SPAN></A><SPAN dir=rtl style="FONT-SIZE: 8pt; LINE-HEIGHT: 115%"> از بین جدیدترین ویدئو های تای چی می باشد.<BR></SPAN></B><BR>فروشگاه مركزی <A href="http://inapply.com/">http://inapply.com</A><BR style="COLOR: rgb(0,0,205)"><EXTEND></EXTEND><BR>&nbsp;</P> text/html 2012-03-13T07:12:23+01:00 sevensix.mihanblog.com inapply.ir 09118506072 متدهای افزایش قد | آموزش افزایش قد http://sevensix.mihanblog.com/post/36 <DIV dir=rtl> <DIV dir=rtl> <DIV dir=rtl> <DIV dir=rtl> <P align=center><SPAN lang=fa><FONT style="FONT-SIZE: 25pt" face=Tahoma><B><FONT color=#ff3300>معجزه ای در افزایش قد</FONT></B></FONT></SPAN></P></DIV> <DIV dir=rtl> <P dir=rtl align=center><IMG height=60 alt="" src="http://www.zarshop.biz/nabimages/Hb/hghad.gif" width=468 border=0></P></DIV> <DIV dir=rtl> <P style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG>مجموعه افزایش قد&nbsp;</STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG>معجزه ایی برای دوستان خواهان افزایش قد&nbsp;&nbsp;</STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center" done0="11"><IMG alt="" src="http://s1.picofile.com/file/7280302575/pc0e043de6145c4ed3c51438a32eb7df6d_br13h40nfzwkh4igt3j.jpg">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center" done0="11">&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">خانم ها و آقایان دیگر نگران كوتاهی قد خود نباشید زیرا فقط با روزی یك</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">ساعت تمرین می توانید به قد دلخواه خود برسید</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">آیا از قد كوتاه خود رنج می برید؟</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">آیا از استفاده داروهای شیمیایی و هورمونی برای افزایش قد</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">خود خسته شده اید؟&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG><SPAN style="COLOR: #ff0000">كاملترین روش آموزش تضمینی افزایش قد در دنیا&nbsp;</SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG alt="" src="http://s2.picofile.com/file/7280303759/pc0d6f02aa541078d1936990dd368e3021_size_4.jpg">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG><SPAN style="COLOR: #ff0000">4500 تومان</SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center" done0="12"><IMG alt=http://s1.picofile.com/file/7207896983/buy.jpg src="http://s1.picofile.com/file/7207896983/buy.jpg"> <P style="TEXT-ALIGN: center" done0="12">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center" done0="12">&nbsp;</P><IMG alt="" src="http://s2.picofile.com/file/7280304622/pc7966d246b4da41ac3c8bada37f996c69_size_5.jpg">&nbsp;&nbsp; <P></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" done0="14">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center" done0="14">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center" align=center done0="14">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center" align=center>روشهای ویژه ی چگونگی افزایش واقعی قد از 8 تا 15</P> <P style="TEXT-ALIGN: center" align=center>سانتیمتر در 40 تا 80 روز</P> <P style="TEXT-ALIGN: center" align=center>مجموعه در یك دی وی دی</P> <P align=center>همراه با رژیم غذایی مناسب و آموزش كامل به صورت تصویری و كتبی</P> <P align=center>و نحوه استفاده درست محصول به همراه جدول قد و سایز در افراد مختلف&nbsp;&nbsp;</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center" done0="15"><IMG alt="" src="http://s2.picofile.com/file/7280305264/pc3e67ba8fb99e60fc79b38d008d7b4195_size_3.jpg">&nbsp;&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center" done0="15">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center" done0="15">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG>كاملترین روش آموزش تضمینی افزایش قد در دنیا&nbsp;&nbsp;</STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG><SPAN style="COLOR: #ff0000">4500 تومان</SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG><SPAN style="COLOR: #ff0000">&nbsp;<IMG alt=http://s1.picofile.com/file/7207896983/buy.jpg src="http://s1.picofile.com/file/7207896983/buy.jpg"></SPAN></STRONG> <P style="TEXT-ALIGN: center" align=justify>&nbsp;</P>این كیت با ارزش برای گروه سنی بین 10 الی 35 سال مورد استفاده قرار می گیرد و شامل یك دی وی دی <P></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" align=justify>پس از سالها تلاش و تحقیقات توسط محققین و متخصصین و ارائه نظریه های مختلف ، امروزه اثبات شده است كه تمرینات مخصوص و مشخص ورزشی بهترین و موثر ترین روش برای افزایش قد می باشد .&nbsp;&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center" align=justify>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center" align=justify>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center" done0="17"><IMG alt="" src="http://s2.picofile.com/file/7280306020/pishtaz_2894_1.jpg">&nbsp;&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center" done0="17">&nbsp;<IMG alt=http://s1.picofile.com/file/7207896983/buy.jpg src="http://s1.picofile.com/file/7207896983/buy.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" done0="17">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center" done0="17">&nbsp;</P> <P align=justify>بسیاری بر این باورند كه افزایش قد تنها و تنها در سنین رشد امكان پذیر است ، البته این موضوع كمی جای بحث دارد . نه تنها در سنین رشد بلكه بعد از آن نیز تا حدود سن 35 سالگی هنوز این امكان وجود دارد كه بتوان به میزان قابل ملاحظه ای قد خود را افزایش داد ، اما در این سنین دیگر با حركات ساده ورزشی چنین مقصودی حاصل نخواهد گشت . تنها و تنها این امر توسط حركاتی مخصوص و بسیار ساده امكان پذیر است .</P> <P style="TEXT-ALIGN: center" align=justify>بسیاری از مردم وقتی نا امید از افزایش قد خود به بعضی متخصصین مراجعه می نمایند ، با پیشنهاد های بسیار خطرناكی همچون عمل جراحی و …. كه نه تنها بسیار خطرناك است بلكه هزینه های بسیار هنگفتی نیز دارد روبرو می شوند .&nbsp;&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center" align=justify>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center" align=justify>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG>مشخصات محصول :</STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P>دوره تمرین 40 تا 60 روز</P> <P>افزایش ۱۰۰٪ تضمینی ۸ تا ۱۵ سانتی متری قد</P> <P>دارای تائیدیه از وزارت بهداشت ژاپن</P> <P>مجموعه در&nbsp; یك دی وی دی</P> <P align=center><IMG alt="" src="http://www.zarshop.biz/nabimages/cdimages/size_5.jpg" border=0></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" align=right>همراه با رژیم غذایی مناسب و آموزش كامل به صورت تصویری و كتبی</P> <P>و نحوه استفاده درست محصول به همراه جدول قد و سایز در افراد مختلف</P> <P>بدون محدودیت سنی</P> <P>آموزش حاوی :ایروبیك و شارون و یوگا (حركات خاص)</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <DIV style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</DIV> <DIV><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><FONT size=1>بهترین روش برای بلند كردن قد، روشی نوین و قابل استفاده در منزل و بدون نیاز به هیچ وسیله خاص&nbsp;&nbsp;</FONT></SPAN></DIV> <DIV>&nbsp;</DIV> <DIV>&nbsp;</DIV> <DIV>&nbsp;</DIV> <P>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center" done0="18"><FONT size=1><IMG alt="" src="http://s2.picofile.com/file/7280307197/pc48466a88458071f2221542655556a218_e5zkamcfyhfi92f19ud5.jpg">&nbsp;&nbsp;</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" done0="18">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center" done0="18">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG>كاملترین روش آموزش تضمینی افزایش قد در دنیا&nbsp;&nbsp;</STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG><SPAN style="COLOR: #ff0000">4500&nbsp;تومان&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <DIV done0="19">&nbsp;</DIV> <P style="TEXT-ALIGN: center" done0="20">&nbsp;&nbsp;<IMG alt="" src="http://s2.picofile.com/file/7280308816/pc2d404755b8097ab5bbd81b099fd2e9c0_ph6swhx7rvpn3lotbzb.gif"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" done0="20">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center" done0="20">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG><FONT color=#ff3366>مجموعه حركات ورزشی مخصوص افزایش قد</FONT>&nbsp;</STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG><IMG alt=http://s1.picofile.com/file/7207896983/buy.jpg src="http://s1.picofile.com/file/7207896983/buy.jpg"></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center" align=justify>در مرحله اول فارغ از میزان سن شما ، رشد قدتان آغاز خواهد شد ! ! ! شاید كمی تعجب كرده باشید ولی 100 % فارغ از سن شما این رشد در قد شما رخ خواهد داد . برای توضیح بیشتر باید گفت ، بیش از 95 % مردم بی آنكه خبر داشته باشند ، خمش و قوسی در ستون فقرات خود دارند و همچنین قسمت كمر آنها نیز دارای گودی و فرو رفتگی بیش از حد طبیعی می باشد . اگر روشی وجود داشته باشد كه این خمیدگی در ستون فقرات و گودی كمر اضافه را از بین ببرد وگودی كمر را به حد طبیعی خود برساند ، 100% به میزان قابل توجهی ( حد اقل 3 سانتیمتر ) قد شما بلند تر خواهد شد و این از لحاظ پزشكی به طور قطع تائید شده است . پس حد اقل 3 سانتیمتر رشد قد شما فارغ از سنتان رخ می دهد ! اما در مرحله دوم ، همین حركات كه به طور موضعی انجام خواهد شد و تآثیر بسیار زیادی بر روی مفاصل و استخوانهای خاص دارد ، با تحریك هورمون رشد در قسمتهای خاص و حساسی از بدن ، و تراكم استخوانی در طول ( كشیدگی استخوان در طول ) باعث افزایش قد شما خواهد شد . این اتفاق به سن شما وابسته است . مثلآ ما برای یك فرد 20 ساله ، موفقیت در این روش را حداقل 6سانتیمتر در نظر می گیریم و آن را تضمین می كنیم . چرا كه آمار به دست آمده این را نشان می دهد . برای افراد بالای 20 سال و كمتر از 25 سال حد اقل رشد قد 4 سانتیمتر خواهد بود و برای بالاتر از 25 سال ، ما حد اقل رشد 3 سانتیمتر را تضمین خواهیم نمود . البته شاید سوال در ذهن شما این باشد كه در سنین نوجوانی چه ؟ باید گفت انجام این حركات در سنین نوجوانی می تواند تا 10 سانتیمتر در مدت 2 یا 3 سال در میزان رشد قد شما تآثیر بگذارد</P> <P>این مجموعه برای خانمهای باردار هم هیچ ضرری ندارد و از طرف وزارت بهداشت ژاپن تائید شده است.</P> <P>تهیه مجموعه بالا به تمامی خانمها و آقایانی كه برای زیبایی اندام خود تلاش می كنند توصیه می شود.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG alt="" src="http://s2.picofile.com/file/7280308274/pc9263b0b75a20a53009524becd1afc834_x2nwhq6p8k7zq6ip3via.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #ff0000"><STRONG>كاملترین روش آموزش تضمینی افزایش قد در دنیا&nbsp;&nbsp;</STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #ff0000"><STRONG><SPAN style="COLOR: #ff0000">4500 تومان</SPAN></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center" done0="21"><SPAN style="COLOR: #ff0000" done0="21"><IMG alt=http://s1.picofile.com/file/7207896983/buy.jpg src="http://s1.picofile.com/file/7207896983/buy.jpg"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" done0="21"><SPAN style="COLOR: #ff0000" done0="21">بخش پشتیبانی:09118506072</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" done0="21"><SPAN style="COLOR: #ff0000" done0="21">بخش مشاوره و فروش:09352191655</SPAN></P></DIV></DIV></DIV></DIV> <P><EXTEND></EXTEND></P> <P sizset="55" sizcache="5"><A href="http://imcbasket.com/Card/add.php?PID=151800094972&amp;checker=0"><IMG alt=http://s1.picofile.com/file/7207896983/buy.jpg src="http://s1.picofile.com/file/7207896983/buy.jpg"></A></P> text/html 2012-03-13T07:11:31+01:00 sevensix.mihanblog.com inapply.ir 09118506072 برنامه تمرینی قهرمانان|فیلم آموزشی فوق العاده جنون تمرین باShaun Ts http://sevensix.mihanblog.com/post/35 <STRONG><FONT size=6><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">فیلم آموزشی فوق العاده جنون تمرین با</SPAN><SPAN style="COLOR: #ff0000"><SPAN dir=ltr>Shaun Ts</SPAN></SPAN></FONT></STRONG> <DIV dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right">&nbsp;<B><FONT size=6><SPAN style="COLOR: #ff0000"><SPAN dir=ltr>تمرینات برای قهرمان شدن در المپیک</SPAN></SPAN></FONT></B><IMG style="WIDTH: 494px; HEIGHT: 345px" height=432 alt="" src="http://s1.picofile.com/file/7284829137/5.jpg" width=497></DIV> <DIV dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: blue"></SPAN>&nbsp;</DIV> <DIV dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: blue">فروش ویژه</SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right">&nbsp;</DIV> <DIV dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: blue">سخت ترین برنامه تمرینی که تاکنون بر روی </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: blue">DVD</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: blue"> قرار داده است. </SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: blue">آیا &nbsp;برای یک رقابت سخت آماده اید؟ شما با این برنامه می توانید در طول مدت زمان 60 روز بدن خود را متحول سازید. این مجموعه به وزنه و یا تجهیزات خاصی نیاز ندارد.</SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: blue">در جنون <SUP>®</SUP> ، شان تی مربی این مجموعه &nbsp;&nbsp;از روشی موسوم به حداکثر تمرین استفاده میکند. این تمرین یک تمرین عادی نیست. شما در این مجموعه تمرینات کششی – قدرتی – استقامتی – هوازی و پلیمتریک خواهید داشت.این تمرینات در مدت طولانی از تمرینات با شدت حداکثر با دوره های کوتاه استراحت اتفاق می افتد بنابراین شما می توانید تا 1000 کالری در ساعت بسوزاند. </SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: blue"><IMG alt="" src="http://s2.picofile.com/file/7284827846/3.jpg"></SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: blue">امتیاز انحصاری جدید تمرین جنون برای تیم بیچ بادی میباشد و برای اولین بار در ایران از فانی اسپرت بصورت انحصاری به پخش رسیده است. </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: blue">Beachbody</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: blue"> <SUP>®!</SUP></SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: blue">این مجموعه شدیدترین و بهترین برنامه تمرینی&nbsp;است که تا کنون به بازار امده است. برنامه ای کاملا هوازی برای سوزاندن چربی ها ی بیشتر و رسیدن به بدنی ایده ال.</SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: blue">تنها وسیله ای که در این مجموعه نیاز خواهید داشت دستگاه پخش دی وی دی میباشد. به همراه اراده </SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right">&nbsp;</DIV> <DIV dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: blue"><FONT color=#0000ff size=2>نمونه افرادی که بعد از دوماه به نتایجی عالی دست یافته اند</FONT></SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right">&nbsp;</DIV> <DIV dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right">&nbsp;</DIV> <DIV dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: blue"><IMG alt="" src="http://s2.picofile.com/file/7284828602/4.jpg"></SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><STRONG><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,255)"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt">این مجموعه در 13 dvd با کیفیت فوق العاده عالی به قیمت 30 هزار تومان آماده ارسال می باشد.</SPAN></SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: blue"><BR></SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 12pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" sizset="54" sizcache="5"> <P sizset="54" sizcache="5"><A href="http://inforosh.ir/Card/add.php?PID=15180009jonon&amp;checker=0"><IMG alt=http://s1.picofile.com/file/7207896983/buy.jpg src="http://s1.picofile.com/file/7207896983/buy.jpg"></A></P><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: blue">مجموعه ها و تمرینات بسیاری تحت عنوان تمرین در منزل در بازار موجود میباشد که تا کنون بسیاری از شما این مجموعه ها را خریداری کرده و به نتیجه ی دلخواه خود نرسیده اید و تعجی ندارد که ممکن است بعضی به این مجموعه ی جنون تردید داشته باشند.</SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: blue">ولی ما به شما این اطمینان را میدهیم که مجموعه تمرینات جنون نه کلاهبرداری است و نه کذب. در هر زمان که برنامه ی تمرینی این مجموعه را شروع کنید و مطابق با ان پیش بروید شما به نتایج غیر قابل تصوری دست خواهید یافت. </SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: blue"><IMG alt="" src="http://s2.picofile.com/file/7284829351/6.jpg"></SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: blue">&nbsp;تمامی فروشگاه های خارجی این مجموعه را در 10 دیسک به فروش میرسانند ولی </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: blue">فروشگاه این اپلای</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: blue">12 دیسک از این مجموعه را به شما خواهد داد. این 2 دیسک ادامه ی 10 دیسک میباشد که به صورت رایگان در اختیارتان قرار خواهد گرفت.</SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: blue">قیمت این مجموعه در سایتهای خارجی&nbsp; 264 دلار میباشد. بعبارتی&nbsp; 264000 تومان </SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right">&nbsp;</DIV> <DIV dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" sizset="55" sizcache="5"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: blue">امروز برای علاقه مندان به فیلم های آموزشی یک فیلم اموزشی فوق العاده را که برای اولین بار در این اپلای آماده است... این فیلم آموزشی که یکی دیگر از فیلم های آمادگی جسمانی بدن میباشد که این بار به جنون تمرین کامل تشبیه شده است که توسط استاد </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: blue" sizset="55" sizcache="5"><A href="http://mihandownload.com/"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: blue">Shaun</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: blue">Ts</SPAN></A></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: blue"> آموزش داده شده است...<BR>در این پک آموزشی که دارای 12 بخش میباشد شما سخت ترین برنامه های ممکن را انجام خواهید داد توسط مربی شخصی خودتان شان!<BR>توضیحات تکمیلی :<BR>بدنسازی (به انگلیسی: </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: blue" sizset="56" sizcache="5"><A href="http://mihandownload.com/"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: blue">Bodybuilding</SPAN></A></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: blue">) به انجام یکسری تمرینات بدنی با وسیله و دستگاههای گوناگون به طُرُق مختلف اطلاق می‌شود که با کمک تغذیة اصولی و علمی، آمادگی‌های جسمانی فرد را رشد داده و تاثیرات بسیار مطلوبی بر توانایی‌های بدنی فرد بر جا می‌گذارد. لازم بذکر است که این افزایش آمادگی‌های جسمانی، هم قدرتی و هم استقامتی می‌باشد. بر اثر انجام تمرینات بدنسازی به بهترین شکل، حالتی در بدن ایجاد می‌شود که علاوه بر افزایش قدرت و توانایی‌های بدنی، نمای ظاهری بدن به صورتی موزون و متناسب در می‌آید که از آن با عنوان زیبایی اندام یاد می‌شود. عبارت دیگری که برای این فعالیت استفاده می‌شود پرورشِ اندام است که در هنگام استفاده از این کلمه معمولاً منظور افزایش حجم عضلانی و کاهش همزمان چربی برای فرمگیری بهتر بدن است. اکثر ورزشکاران، بدنسازی را به عنوان جزء مکمل به ورزش اضافه می‌کنند تا رشد عضلات مورد استفاده را بهبود ببخشد. به طور مثال، یک شناگر با تمرکز روی عضلات زیربغل خود می‌تواند در مدت کوتاهتری قدرت این عضلات و در نتیجه سرعت خود در شنای قورباغه را بهبود ببخشد.</SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" sizset="57" sizcache="5"> <DIV dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><STRONG><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,255)"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt">این مجموعه در 13 dvd با کیفیت فوق العاده عالی به قیمت 30 هزار تومان آماده ارسال می باشد.</SPAN></SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: blue"><BR></SPAN></DIV> <P sizset="57" sizcache="5"><A href="http://inforosh.ir/Card/add.php?PID=15180009jonon&amp;checker=0"><IMG alt=http://s1.picofile.com/file/7207896983/buy.jpg src="http://s1.picofile.com/file/7207896983/buy.jpg"></A></P></DIV> <DIV dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right">&nbsp;</DIV> <DIV dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: blue"><IMG style="WIDTH: 467px; HEIGHT: 521px" height=684 alt="" src="http://s1.picofile.com/file/7284826769/1.jpg" width=470></SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" sizset="58" sizcache="5"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: blue"><BR>ابزار و وسایل بسیاری برای پرورش هر گروه از عضلات وجود دارند. در گذشته فنر، کش، وزنه (با اشکال مختلف) و میله مورد استفاده قرار می‌گرفتند اما امروزه بدلیل اینکه بعضی از این وسایل به طور دقیق عمل نمی‌کنند (مثل فنر) و در هنگام استفاده سنگین از آنها ممکن است خطرناک باشند، تمامی وسایل به نوعی تبدیل به دستگاههایی شده‌اند که با وزنه کار می‌کنند. از وسایل رایج در بدنسازی دمبل، میله (یا باربل و یا میله بارفیکس) و وسایل سیمی هستند.<BR></SPAN> <DIV dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><STRONG><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,255)"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt">این مجموعه در 13 dvd با کیفیت فوق العاده عالی به قیمت 30 هزار تومان آماده ارسال می باشد.</SPAN></SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: blue"><BR></SPAN></DIV> <P sizset="58" sizcache="5"><A href="http://inforosh.ir/Card/add.php?PID=15180009jonon&amp;checker=0"><IMG alt=http://s1.picofile.com/file/7207896983/buy.jpg src="http://s1.picofile.com/file/7207896983/buy.jpg"></A></P><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: blue">رآیند ساخت عضله و سایر بافت‌های مربوطه (زردپی، غضروف، بافتهای چربی و استخوان) فرآیندی پیچیده‌است. عضلات به دو حالت کلی برای ساخت تحریک می‌شوند، یکی هورمون‌های موجود در بدن است و دیگری پارگیهای ریز عضله(حاصل از فشار نامتعارف). البته این دو عامل جدا نیستند و به طور مثال، با زخمی شدن بدن، حجم هورمون تستوسترون خون بالا می‌رود که باعث ترمیم سریعتر بدن می‌شود. بدن انسان در مقابل هرکدام از این پدیده‌ها ظرفیت محدودی دارد. آسیبهایی که بدن به موقع (ظرف سه روز) نتواند ترمیم کند، آسیبهای جدی هستند که چرخه بازخوردی مورد نظر را مختل می‌کنند. از طرف دیگر، هورمونها علاوه بر ساخت عضله فرآیندهای دیگری را هم کنترل می‌کنند که بالا بودن بیش از حد آنها در بدن، ممکن است باعث عوارض جانبی در بدن شود.<BR>استراحت جزء مهمی از بدنسازی محسوب می‌شود. در هنگام استراحت فرآیند ترمیم سریعتر است و هورمونهایی همچون هورمون رشد با حجم طبیعی و بیخطر در بدن تولید می‌شوند که به نوبه خود فرآیند ساخت عضله را سرعت می‌بخشد.</SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right">&nbsp;</DIV> <DIV dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right">&nbsp;<IMG alt="" src="http://s2.picofile.com/file/7284827204/2.jpg"></DIV> <DIV dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: blue">محتویات این مجموعه :</SPAN></DIV> <DIV style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: normal">&nbsp;</DIV> <DIV style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: blue">00 - Dig Deeper<BR>01 - Fit Test<BR>02 - Plyometric Cardio Circuit<BR>03 - Cardio Power &amp; Resistance<BR>04 - Cardio Recovery<BR>05 - Pure Cardio &amp; Cardio Abs<BR>06 - Cardio Abs<BR>07 - Core Cardio &amp; Balance<BR>08 - Max Interval Circuit<BR>09 - Max Interval Plyometrics<BR>10 - Max Cardio Conditioning<BR>11 - Max Recovery<BR>12 - Insane Abs<BR>13 - Max Interval Sports Training</SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" sizset="59" sizcache="5">&nbsp; <DIV dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><STRONG><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,255)"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt">این مجموعه در 13 dvd با کیفیت فوق العاده عالی به قیمت 30 هزار تومان آماده ارسال می باشد.</SPAN></SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: blue"><BR></SPAN></DIV> <P sizset="59" sizcache="5"><A href="http://inforosh.ir/Card/add.php?PID=15180009jonon&amp;checker=0"><IMG alt=http://s1.picofile.com/file/7207896983/buy.jpg src="http://s1.picofile.com/file/7207896983/buy.jpg"></A></P></DIV> <P sizset="60" sizcache="5"><A href="http://inforosh.ir/Card/add.php?PID=15180009jonon&amp;checker=0"><IMG alt=http://s1.picofile.com/file/7207896983/buy.jpg src="http://s1.picofile.com/file/7207896983/buy.jpg"></A></P> text/html 2012-03-13T07:10:40+01:00 sevensix.mihanblog.com inapply.ir 09118506072 آموزش نانچیکو وسلاح های سرد http://sevensix.mihanblog.com/post/34 <P><FONT color=#c71585 size=4>آموزش نانچكو ( برای حرفه ای شدن)<BR><BR></FONT></P> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT color=#c71585 size=4><IMG alt=http://www.bziran.com/ppicads/1298061959.jpg src="http://www.bziran.com/ppicads/1298061959.jpg"><BR></FONT></DIV> <P><FONT style="COLOR: rgb(199,21,133)"><BR></FONT></P> <P style="COLOR: rgb(199,21,133); TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: large"><FONT size=4>آموزش ناچاكو </FONT></SPAN></P> <P style="COLOR: rgb(199,21,133); TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: large"><FONT size=4>من هم می توانم </FONT></SPAN></P> <P><FONT size=4></FONT>&nbsp;</P> <P style="COLOR: rgb(199,21,133); TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: large"><FONT size=4>توسط استاد كره ای</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: large"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(199,21,133)">و استاد خاكی</SPAN><BR></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG><FONT color=#0000ff><SPAN id=ptitle>آموزش نانچیكو و سلاح های سردتوسط استاد كره ای و استادخاكی</SPAN></FONT></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG><FONT color=#0000ff><FONT style="COLOR: rgb(255,20,147)" size=4><SPAN id=ptitle>در 3 dvd</SPAN></FONT><BR><BR></FONT></STRONG></P> <DIV class=PostBody dir=rtl align=justify><FONT face=tahoma color=#000000 size=2><SPAN id=rptWeapons__ctl0_lblComment><FONT face=Tahoma color=#ff0000 size=2>نانچیكو :</FONT></SPAN></FONT></DIV> <P>&nbsp;</P> <DIV class=PostBody dir=rtl align=justify><SPAN><FONT face=tahoma color=#000000 size=2><FONT face=Tahoma size=2>&nbsp;<FONT color=#990000>Nunchaku نانچاكو یا چیكو متشكل از دو تكه چوب سخت كه توسط طناب یا زنجیر به هم متصل شده است شكل كرفته است . در گذشته وحال این سلاح جزوه ابزار كشاورزی بشمار می رفت. هرچوب نانچاكو را فك گویند و این فك از سه قسمت بالا، میانی وپایین تشكیل شده است . </FONT></FONT></FONT></SPAN></DIV> <DIV class=PostBody dir=rtl align=justify><SPAN><FONT face=tahoma color=#000000 size=2><FONT face=Tahoma color=#990000 size=2>بطور عمده هر سلاح نانچیكو از سه قسمت اصلی وكاربردی تشكیل یافته شده است . كه درشكل آمده اتصال بین دوفك یك قسمت را تشكیل می دهد. قسمت بالائی را سرفك گویند و درانتهای فك كه همان محل برخورد فك با اجسام یا حریف می باشد را گویند. روایتی باستانی است كه درمورد تمامی سلاحها درهنر های رزمی نین جوتسو گفته می شود . ( طی ساعتها تمرین با نانچكو این سلاح جزئی از روح وبدن شما در خواهد آمد )هنگامیكه شما با این نیت تمرین كنید .</FONT></FONT></SPAN></DIV> <DIV class=PostBody dir=rtl align=justify><SPAN style="COLOR: rgb(148,0,211)"><FONT face=tahoma color=#000000 size=2></FONT></SPAN>&nbsp;</DIV> <P>&nbsp;</P> <DIV class=PostBody dir=rtl style="COLOR: rgb(148,0,211)" align=justify><SPAN><FONT face=tahoma color=#000000 size=2><FONT face=Tahoma size=2>نانچكو عضوی از بدنی شما میشود. قدرت تخریب این سلاح بیش از 300كیلوگرم می باشد كه به راحتی میتوانند جمجمه دشمن را منحدم كند. این سلاح ساده و بسیار ارزن به راحتی دردسترس همگان است می توان را به راحتی ساخت . در هنرهای رزمی نین جوتسو آموزش این سلاح از ابتدا كمربند سفید آغاز میشود . استفاده از این سلاح در هنر رزمی نین جوتسو بطور كلی شامل5 روش بسیار مهم میباشد.</FONT></FONT></SPAN></DIV> <P>&nbsp;</P> <DIV class=PostBody dir=rtl style="COLOR: rgb(148,0,211)" align=justify><FONT face=tahoma color=#000000 size=2></FONT>&nbsp;</DIV> <P>&nbsp;</P> <DIV class=PostBody dir=rtl style="COLOR: rgb(148,0,211)" align=justify><SPAN><FONT face=tahoma color=#000000 size=2><FONT face=Tahoma size=2>&nbsp;1- تكنیكهای دفاعی 2- تكنیكهای هجومی 3- تكنیكهای ترفندی 4- تكنیكهای نمایشی 5- تكنیكهای آكروباتكی رزمی ساختار نانچیكو انواع زیادی دارد – چوبی – پلاستیكی - فلزی – پارچه ای – ابری - و باتومی اندازه ناچیكو به نوع وشرایط استفاده از آن دارد ولی بهترین اندازه باید تمام یك فك آن آرنج شما تا مشت جمع كرده شما را پوشش بدهد. سرعت مانور با نانچیكو بنا به تمرینات مستمر و منظم شما دارد . هر تكنیكی باید ساعتها تمرین شود تا بتواند به مهارت رسید. </FONT></FONT></SPAN></DIV> <P>&nbsp;</P> <DIV class=PostBody dir=rtl style="COLOR: rgb(148,0,211)" align=justify><FONT face=tahoma color=#000000 size=2></FONT>&nbsp;</DIV> <P>&nbsp;</P> <DIV class=PostBody dir=rtl style="COLOR: rgb(148,0,211)" align=justify><SPAN><FONT face=tahoma color=#000000 size=2><FONT face=Tahoma size=2>این مجموعه آموزشی&nbsp;شامل بخش های زیر است:</FONT></FONT></SPAN></DIV> <P>&nbsp;</P> <DIV class=PostBody dir=rtl style="COLOR: rgb(148,0,211)" align=justify><SPAN><FONT face=tahoma color=#000000 size=2><FONT face=Tahoma size=2>كاتا و فرم و تكنیك</FONT></FONT></SPAN></DIV> <P>&nbsp;</P> <DIV class=PostBody dir=rtl style="COLOR: rgb(148,0,211)" align=justify><SPAN><FONT face=tahoma color=#000000 size=2><FONT face=Tahoma size=2>مبارزه و دفاع در برابر چوب</FONT></FONT></SPAN></DIV> <P>&nbsp;</P> <DIV class=PostBody dir=rtl style="COLOR: rgb(148,0,211)" align=justify><SPAN><FONT face=tahoma color=#000000 size=2><FONT face=Tahoma size=2>قانون و سبك های مختلف</FONT></FONT></SPAN></DIV> <P><BR>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG style="WIDTH: 356px; HEIGHT: 355px" alt=نانچاكو src="http://shop.mooto.com/goods_images/0903/070705_nunchaku.jpg"></P> <P sizset="55" sizcache="5"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: medium; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN style="COLOR: rgb(255,20,147); BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">این مجموعه در 3 dvd به قیمت&nbsp; 10 هزار تومان آماده ارسال می باشد</SPAN><BR><BR><BR><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">نحوه خرید از فروشگاه اینفروش:</SPAN></SPAN></STRONG><BR><BR><FONT size=2><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">&nbsp;نحوه خرید پستی : با كلیك بر روی گزینه " خرید پستی " و پر كردن</SPAN> فرم سفارش،ابتدا محصول مورد نظر را دریافت نمایید سپس هزینه آن را به مامور پست پرداخت كنید.(فروشگاه اینفروش طرف قرار داد با پست جمهوری اسلامی ایران است).</SPAN><BR><BR></FONT><A title="خرید پستی آموزش اسرار انعطاف پذیری( پاهای خود را 180&#13;&#10;درجه باز&#13;&#10;كنید)" href="http://imcbasket.com/Card/add.php?PID=15180009nanchoko3&amp;checker=0"><FONT size=2><IMG title="خرید پستی آموزش اسرار انعطاف پذیری( پاهای خود را 180 درجه باز&#13;&#10;كنید) ---> شما می توانید از طریق سیستم پستی ایران ماركت سنتر نسبت به&#13;&#10;خرید این محصول اقدام نمایید" style="WIDTH: 111px; HEIGHT: 37px" alt="خرید پستی" src="http://www.peikevarzesh.com/templates/Royal/images/add.gif"></FONT></A><BR><BR><FONT size=2><SPAN style="FONT-SIZE: small; COLOR: rgb(0,0,205)">همچنین جهت سفارش محصول و اطلاعات بیشتر می توانید با شماره های زیر تماس حاصل فرمائید</SPAN><BR><BR style="COLOR: rgb(0,0,205)"><SPAN style="FONT-SIZE: small; COLOR: rgb(0,0,205); BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">شماره های تماس:</SPAN><BR style="COLOR: rgb(0,0,205)"></FONT><SPAN style="FONT-SIZE: small; COLOR: rgb(0,0,205)"><FONT size=2>09118506072<BR>09352191655<BR></FONT></SPAN></P> <UL sizset="56" sizcache="5"> <LI id=price style="COLOR: rgb(0,0,205)"><SPAN>قیمت (تومان):</SPAN>10000 <LI id=number style="COLOR: rgb(0,0,205)"><SPAN>تعداد:</SPAN> 3 DVD <LI id=visit style="COLOR: rgb(0,0,205)"><SPAN>بازدید:</SPAN> 98540 <LI id=tag><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,205)">آموزش نانچاكو&nbsp;&nbsp; نانچیكو&nbsp;&nbsp; نانچاكو&nbsp;&nbsp; آموزش&nbsp;&nbsp; </SPAN>&nbsp;&nbsp; <LI id=tag><BR>&nbsp; <LI id=cart sizset="56" sizcache="5"><A title="خرید پستی آموزش اسرار انعطاف پذیری( پاهای خود را 180&#13;&#10; درجه باز كنید)" href="http://imcbasket.com/Card/add.php?PID=15180009nanchoko3&amp;checker=0"><IMG title="خرید پستی آموزش اسرار انعطاف پذیری( پاهای خود را 180 درجه باز&#13;&#10; كنید) ---> شما می توانید از طریق سیستم پستی ایران ماركت سنتر نسبت به&#13;&#10; خرید این محصول اقدام نمایید" style="WIDTH: 111px; HEIGHT: 37px" alt="خرید پستی" src="http://www.peikevarzesh.com/templates/Royal/images/add.gif"></A> </LI></UL> <P><IMG id=aks alt="" src="http://www.bziran.com/ppicads_more/21298061959.jpg"></P> text/html 2012-03-13T07:09:54+01:00 sevensix.mihanblog.com inapply.ir 09118506072 اجرای حرکات وینگ چون |مجموعه آموزشی وینگ چون http://sevensix.mihanblog.com/post/33 <P dir=rtl align=center><FONT face=Tahoma color=#000099 size=4>مجموعه ی آموزشی وینگ چون </FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT face=Tahoma color=#008000 size=4>سری </FONT><SPAN lang=en-us><FONT face=Tahoma color=#008000 size=4>VTM YIP MAN</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl align=center><FONT face=Tahoma color=#990000 size=4>استاد بنی منگ</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT face=Tahoma size=2>&nbsp;<IMG height=244 alt="" src="http://www.sportvideo.ir/images/ax/2245-2.jpg" width=170 border=0>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <IMG height=240 alt="" src="http://www.sportvideo.ir/images/ax/2245-1.jpg" width=170 border=0>&nbsp; </FONT></P> <P dir=rtl align=center>&nbsp;<IMG height=241 alt="" src="http://www.sportvideo.ir/images/ax/2245-3.jpg" width=170 border=0><FONT face=Tahoma size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <IMG height=241 alt="" src="http://www.sportvideo.ir/images/2245.jpg" width=170 border=0></FONT></P> <P dir=rtl style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(255,20,147)" align=center><FONT face=Tahoma size=2>شامل:&nbsp; آموزش اصول پایه</FONT></P> <P dir=rtl style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(255,20,147)" align=center><FONT face=Tahoma size=2>&nbsp;آموزش مبارزات</FONT></P> <P dir=rtl style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(255,20,147)" align=center><FONT face=Tahoma size=2>&nbsp;آموزش تمركز</FONT></P> <P dir=rtl style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(255,20,147)" align=center><FONT face=Tahoma size=2>&nbsp;آموزش تمرینات با آدمك چوبی</FONT></P> <P dir=rtl style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(255,20,147)" align=center><FONT face=Tahoma size=2>فرم ها</FONT></P> <P dir=rtl style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(255,20,147)" align=center><FONT face=Tahoma size=2>این محصول در 2 dvd به قیمت 9000 تومان آماده ارسال می باشد</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" sizset="55" sizcache="5"><A href="http://imcbasket.com/Card/add.php?PID=15180009banimang&amp;checker=0" target=_blank><IMG alt=http://s1.picofile.com/file/7207896983/buy.jpg src="http://s1.picofile.com/file/7207896983/buy.jpg"></A></P><FONT size=3><SPAN style="COLOR: rgb(255,20,147)"><BR></SPAN></FONT> <P dir=rtl style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(255,20,147)" align=center><FONT face=Tahoma size=3>&nbsp;بینندگان عزیز جهت مشاهده توضیحات بیشتر درباره این محصول می توانند به سایت كمپانی سازنده مراجعه نمایند.</FONT></P> <P style="COLOR: rgb(0,0,205)"><B>وینگ‌چون</B> (به چینی: <SPAN class=spanen lang=en dir=rtl><I>永春</I></SPAN>) كه معنای تحت اللفظی آن «مناجات بهاری» یا «بهار جاودانه» است)، یكی از محبوبترین سبك‌های هنرهای رزمی چینی است. مطابق روایت‌هایی كه درباره ریشه اصلی این سبك نقل می‌شود، یكی از راهبه‌های معبد شائولین به نام <SPAN class=new>نگ مویی</SPAN> نقشی كلیدی در طراحی این سبك و آموزش آن به زنی جوان به نام <I>وینگ چون</I> (به معنی <I>بهار زیبا</I>) داشته‌است و به همین جهت به <I>هنر نگ مویی</I> نیز معروف است<SUP class=reference id=cite_ref-0>[۱]</SUP>.</P> <P style="COLOR: rgb(0,0,205)">در ایران نیز برای برای جداسازی این سیستم از سیستم‌های مشابه به جای خواندن واژه Wing Tsun به صورت <I>وینگ تسون</I> از اصطلاح <I>وینگ چون دبلیو تی</I> (<SPAN class=mw-redirect>WT</SPAN>) استتفاده می‌كنند.</P> <P style="COLOR: rgb(0,0,205)">این نحوه نگارش تنها برای متمایزسازی نحوه مدرن آموزش در سیستم WingTsun با سیستم‌های با نام مشابه سبك انتخاب شده‌است.</P> <P style="COLOR: rgb(0,0,205)">WingTsun Kung Fu یا Wing Tsun (كه بطور مختصر <SPAN class=mw-redirect>WT</SPAN> نیز نوشته می‌شود) یكی از شاخه‌های <SPAN class=mw-redirect>وینگ چون</SPAN> <SPAN class=mw-redirect>كونگ فو</SPAN> است كه توسط استاد بزرگ لئونگ تینگ گسترش داده شده‌است.</P> <H2 style="COLOR: rgb(0,0,205)"><SPAN class=mw-headline id=.DA.A9.D8.A7.D8.B1.D8.A8.D8.B1.D8.AF.DB.8C_.D8.A8.D9.88.D8.AF.D9.86>كاربردی بودن</SPAN></H2><IMG alt="" src="http://up.kingiran.com/uploads/13063364201.jpg" border=0><BR> <P dir=rtl style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(255,20,147)" align=center><FONT face=Tahoma size=2>این محصول در 2 dvd به قیمت 9000 تومان آماده ارسال می باشد</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" sizset="56" sizcache="5"><A href="http://imcbasket.com/Card/add.php?PID=15180009banimang&amp;checker=0" target=_blank><IMG alt=http://s1.picofile.com/file/7207896983/buy.jpg src="http://s1.picofile.com/file/7207896983/buy.jpg"></A></P><BR> <P style="COLOR: rgb(0,0,205)"><B>آموزش وینگ چون به نیروهای امنیتی یگان‌های ویژه پلیس و بادی گاردها</B></P> <P style="COLOR: rgb(0,0,205)">از ویژگی‌های اساسی وینگ چون كاربردی بودن آن است. بطوریكه توسط نیروهای پلیس بیش از ۵۶ كشور دنیا بكار گرفته شده‌است.در این میان آن چیزی كه بیش از همه جلب توجه می‌نماید، حضور اكثر قریب به اتفاق نیروهای امنیتی كشورهای توسعه یافته در لیست وینگ چون كاران می‌باشد. به عنوان مثال:</P> <P style="COLOR: rgb(0,0,205)">۱- آمریكا: تكاوران تفنگدار دریایی آمریكا (U.S Marin Corps)، تیم رهایی گروگان FBI و CIA</P> <P style="COLOR: rgb(0,0,205)">۲- بریتانیای بزرگ(انگلستان): sas</P> <P style="COLOR: rgb(0,0,205)">۳- روسیه: SOBR</P> <P style="COLOR: rgb(0,0,205)">۴- فرانسه: RAID، GIGN</P> <P style="COLOR: rgb(0,0,205)">۵- آلمان: GSG۹، SEK، PSK، MEK، PSG و...</P> <P style="COLOR: rgb(0,0,205)">۶- ایتالیا: NOCS، GIS</P> <P style="COLOR: rgb(0,0,205)">۷- اسپانیا: GEO</P> <P style="COLOR: rgb(0,0,205)">۸- چین: پلیس هنگ كنگ</P> <P style="COLOR: rgb(0,0,205)">۹- هلند: BBE، BSB، Rk</P> <P style="COLOR: rgb(0,0,205)">۱۰ سوییس: Enzi an، Argus، Barracuda</P> <P style="COLOR: rgb(0,0,205)">۱۱- و...</P> <P style="COLOR: rgb(0,0,205)">این تنها گوشه‌ای از نیروهای امنیتی می‌باشد كه از وینگ چون جهت دفاع غیر مسلحانه بهره می‌گیرند. در حال حاضر بیش از ۷۵٪ نیروهای امنیتی اروپایی یا به طور كامل مشغول فراگیری وینگ چون می‌باشند و یا اصول و تعدادی از تكنیك‌های برگزیده آن را آموزش می‌بینند.</P> <H2 style="COLOR: rgb(0,0,205)"><SPAN class=mw-headline id=.D9.81.D8.B1.D9.85.E2.80.8C.D9.87.D8.A7.DB.8C_.D9.BE.DB.8C.D8.B4.D8.B1.D9.81.D8.AA.D9.87>فرم‌های پیشرفته</SPAN></H2> <DIV class="thumb tleft" style="COLOR: rgb(0,0,205)"> <DIV class=thumbinner style="WIDTH: 222px"><SPAN class=image><IMG class=thumbimage height=274 alt="" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e5/Muk_Yan_Jong-wooden_doomy_kung_fu_2.JPG/220px-Muk_Yan_Jong-wooden_doomy_kung_fu_2.JPG" width=220></SPAN> <DIV class=thumbcaption> <DIV class=magnify><SPAN class=internal><IMG height=11 alt="" src="http://bits.wikimedia.org/skins-1.17/common/images/magnify-clip.png" width=15></SPAN></DIV>موك یانگ جونگ، وسیله تمرین مقدماتی و پیشرفته</DIV></DIV></DIV> <P style="COLOR: rgb(0,0,205)">چی سائو فرم‌های گوناگونی دارد كه قسمتی ار آنها تنها وقتی آموزش داده می‌شود كه فرد به یك مربی باصلاحیت تبدیل شده باشد. در زیر جزئیات بیشتری در مورد فرم‌های پیشرفته وینگ چون می‌خوانید:</P> <P style="COLOR: rgb(0,0,205)"><B>بیو جی</B></P> <P style="COLOR: rgb(0,0,205)">بیو جی (به معنای «انگشتان پیشرو») كاربرد تكنیك‌های دست(منظور از دست در اینجا، كف دست می‌باشد) باز را در بر می‌گیرد.(در مقابل تكنیك‌های دست بسته(همان مشت))یه همین خاطر است كه این اسم بر آن نهاده شده‌است.</P> <P style="COLOR: rgb(0,0,205)"><B>آدمك چوبی</B></P> <P style="COLOR: rgb(0,0,205)" sizset="57" sizcache="5"><B sizset="57" sizcache="5"><A href="http://imcbasket.com/Card/add.php?PID=15180009banimang&amp;checker=0"><IMG alt=http://s1.picofile.com/file/7207896983/buy.jpg src="http://s1.picofile.com/file/7207896983/buy.jpg"></A></B></P> <P style="COLOR: rgb(0,0,205)"><I>موك یان جونگ</I> لفظ به لفظ به معنای «<I>ستون چوبی كه به عنوان یك آدمك استفاده می‌شود</I>» می‌باشد، در واقع جای یك حریف فرضی تمرینی را می‌گیرد. اگرچه آدمك چوبی را نمی‌توان به عنوان یك حریف هوشمند در نظر گرفت اما می‌تواند نماینده نیرو و انرژی حریف باشد.</P> <P style="COLOR: rgb(0,0,205)"><BR>&nbsp;</P> <P style="COLOR: rgb(0,0,205)"><IMG style="WIDTH: 409px; HEIGHT: 510px" alt="" src="http://up.kingiran.com/uploads/13063364202.jpg" border=0></P> <P dir=rtl align=center><FONT face=Tahoma color=#000099 size=4>مجموعه ی آموزشی وینگ چون </FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT face=Tahoma color=#008000 size=4>سری </FONT><SPAN lang=en-us><FONT face=Tahoma color=#008000 size=4>VTM YIP MAN</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl align=center><FONT face=Tahoma color=#990000 size=4>استاد بنی منگ</FONT></P> <P dir=rtl style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(255,20,147)" align=center><FONT face=Tahoma size=2>این محصول در 2 dvd به قیمت 9000 تومان آماده ارسال می باشد</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" sizset="58" sizcache="5"><A href="http://inforosh.biz/Card/add.php?PID=15180009banimang&amp;checker=0" target=_blank><IMG alt="خرید مستقیم پستی" src="http://www.inforosh.com/images/images_tmpl3/postbuy.gif" border=0></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" sizset="59" sizcache="5"><A href="http://inapply.com/imcbasket.com/Card/add.php?PID=15180009banimang&amp;checker=0"><IMG alt=http://s1.picofile.com/file/7207896983/buy.jpg src="http://s1.picofile.com/file/7207896983/buy.jpg"></A></P> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=3><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(255,20,147)">09118506072</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"></FONT></DIV><BR> <DIV style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(255,69,0); TEXT-ALIGN: center"><FONT size=3>09352191655</FONT></DIV> text/html 2012-03-12T06:36:15+01:00 sevensix.mihanblog.com inapply.ir 09118506072 سنگ شرف شمس وافزایش رزق و روزی http://sevensix.mihanblog.com/post/32 <H2 style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #ff0000"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>ثبت نام برای نگین شرف شمس آغاز شد</FONT></SPAN></STRONG></SPAN></H2> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2><IMG alt="" src="http://s2.picofile.com/file/7325239993/10015066.jpg" border=0></FONT></P> <H3 style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small; COLOR: #0000ff"><FONT size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp; روز 19 فروردین روز شرف الشمس است، و در سال یكبار اتفاق می افتد، دوست داشتم شما هم در مورد این روز بدانید و مرا هم از دعای خودتان بی نصیب نگذارید، التماس دعا</FONT></SPAN></H3> <H3 style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small; COLOR: #0000ff"><FONT size=2>روز دقیق شروع شرف شمس امسال ۱۹ فروردین 1391هجری شمسی</FONT></SPAN></H3> <H3 style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small; COLOR: #0000ff"><FONT size=2>وقایع نجومی در این روز:</FONT></SPAN></H3> <H3 style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small; COLOR: #0000ff"><FONT size=2>[۰3:17:۰۰] ساعت 3 و 17 دقیقه اول شرف شمس است ساعت 3:17 دقیقه بامداد&nbsp;</FONT></SPAN></H3> <H3 style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small; COLOR: #0000ff"><FONT size=2>و روز بعد ساعت 2.35 دقیقه بامداد پایان شرف شمس است.&nbsp;</FONT></SPAN></H3> <H3 style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small; COLOR: #0000ff"><FONT size=2>۲۰ فروردین 1391 هجری شمسی</FONT></SPAN></H3> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #0000ff"><FONT size=2><IMG alt="" src="http://s2.picofile.com/file/7325240000/ardalan_2405_2.jpg" border=0></FONT></SPAN></P> <H3 style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #0000ff"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>وقایع نجومی در این روز:هر سال روز خاصی كه خورشید به نقطه خاصی در آسمان میرسد حالتی معادل شب قدر ایجاد میكند.<BR>كه در قران خداوند دستور داده كه آن را جدی بگیرند و خدا را بسیار یاد كنند تا مسیر زندگیشان تغییر كند</FONT></SPAN> <SPAN style="FONT-SIZE: small"><BR><FONT size=2>در آن لحظه با وضو و خواندن نماز و دعا سوزنی برداشته و از روی نوشته شرف شمس بنویسید</FONT></SPAN></SPAN></H3> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #0000ff"><FONT size=2><IMG alt="" src="http://s2.picofile.com/file/7325253973/chele.jpg" border=0></FONT></SPAN></DIV> <H3 style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #0000ff"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>یعنی مثل اینكه میخواهید از روی نوشته بنویسید.</FONT></SPAN> <SPAN style="FONT-SIZE: small"><BR><FONT size=2>در این حالت شرف شمس انرژی شرف شمس را به خود گرفته و تا یك سال فرشته نگهبان شرف شمس به امر خدا به شما در همه امور زندگی كمك خواهد كرد.</FONT></SPAN> <SPAN style="FONT-SIZE: small"><BR><FONT size=2>از بین تمامی كلمات نوشتن اسم اعظم خداوند تاثیر بیشتری نسبت به سایر اسمای الهی دارد</FONT></SPAN></SPAN></H3> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small; COLOR: #0000ff"><FONT size=2>نكاتی كه در هنگام نوشتن باید رعایت شود:</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #0000ff"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>1-هیچ خطی دوبار كشیده نشود<BR>2-سوراخ های ستاره و میم و ها و واو بسته نشود</FONT></SPAN> <SPAN style="FONT-SIZE: small"><BR><FONT size=2>3-خطوط ابتدا و انتهای ستاره یگدیگر را قطع نكنند</FONT></SPAN> <SPAN style="FONT-SIZE: small"><BR><FONT size=2>4-اندازه الف ها یكسان باشد</FONT></SPAN> <SPAN style="FONT-SIZE: small"><BR><FONT size=2>5-واو آخر روی تمام نقش كشیده شود</FONT></SPAN> <SPAN style="FONT-SIZE: small"><BR><FONT size=2>6-اگر روی كاغذ نوشته میشوند با گلاب و زعفران نوشته شوند</FONT></SPAN> <SPAN style="FONT-SIZE: small"><BR><FONT size=2>جدول 4*4 شرف شمس نیز بدین شكل است كه خواص یكسانی با نقش دارد.</FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small; COLOR: #0000ff"><FONT size=2><IMG alt="" src="http://s2.picofile.com/file/7325242575/300_1305482133.jpg" border=0><BR></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small; COLOR: #0000ff"><FONT size=2>دو نكته مهم دیگر درباره شرف شمس</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small; COLOR: #0000ff"><FONT size=2>1- اگر از نگین استفاده میكنید سعی كنید هر سال در ساعت ذكر شده و با آداب كامل بوسیله یك سوزن روی نقش كنده شده را دوباره خراش دهید.<BR>2- اگر روی كاغذ نوشتید آنرا باز نكنید و به كسی نشان ندهید و در آخرین چهارشنبه سال به آب روان بسپارید</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small; COLOR: #0000ff"><FONT size=2>اگر اسم اعظم خدا را نمیدانید&nbsp;</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small; COLOR: #0000ff"><FONT size=2>نوشته حضرت سلیمان را بنویسید كه بر روی انگشترش بنا به روایات نوشته بود :</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small; COLOR: #0000ff"><FONT size=2>لا اله الا الله الملك الحق المبین&nbsp;</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small; COLOR: #0000ff"><FONT size=2>ولی اگر میتوانید بیشتر بنویسید آیه الكرسی را بنوسید كه در روایات است فاصله آن با اسم اعظم همانند فاصله سفیدی چشم با سیاهی چشم است. یعنی با یك میلیمتر اختلاف همان اسم اعظم حساب میشود.</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small; COLOR: #0000ff"><FONT size=2>این دعا(شرف الشمس) در روز 19 فروردین هر سال برای برآورده شدن حاجات نوشته می شود، از طلوع تا غروب آفتاب فرصت دارید دعا را بنویسید و در زیر آن حاجاتتان را بیان كنید و در قرآن قرار دهید. انشاء الله حوائجتان برآورده خواهد شد.</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small; COLOR: #0000ff"><FONT size=2>بسم الله الرّحمن الرّحیم</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small; COLOR: #0000ff"><FONT size=2>اَللّهُم اِنّی اَسئَلُكَ بِالهاءِ مِنْ اِسمِكَ الْاَعظَم و بالثَلآثِ العِصّیِ و بالالَفِ المُقَّّوِم و بِالمِیمِ الطَمیس الاَبتَر و بالسِّلمِ و بالاَربَعَه الَتِی ه‍ِی كالكَفِ بِلا مُعصَم و بِالهاءِ المَشقُوقَه و بالواوِ المُعظَّم صوره اِسمكَ الشَّریفِ الاَعظَم اَن تُصَلِیَ علی سَیِّدِنا مُحمَّدِ وَ آلِهِ بعدد حروف ماجری بِالقلم و اَن تَقضِی حاجَتِی.</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small; COLOR: #0000ff"><FONT size=2>استخراج شده از تقویم نجومی مصباح زاده سال&nbsp;</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small; COLOR: #0000ff"><FONT size=2>ثبت نام برای نگین شرف شمس آغاز شدشكل ذكر شرف الشمس به چه نحوی است؟</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small; COLOR: #0000ff"><FONT size=2>&nbsp;این شكل : كه شرف الشمس نامیده می شود در كتاب «جنه الوافیه» مشهور به «مصباح كفعمی» آمده است (مصباح كفعمی كتابی نسبتا معتبر در ادعیه است). گفتنی است كه مرحوم كفعمی، سند معتبری برای این مطلب ذكر نكرده و تنها گفته است : این حروف شكل اسم اعظم است . بعد در حاشیه كتاب می گوید: در بعضی از كتاب های علمای شیعه دیدم كه این شكل از امیرالمؤمنین (ع) نقل شده است . به نظر می رسد بیان چنین نقلی محكم نیست&nbsp;;&nbsp;چون سند این روایت تا امیرالمؤمنین (ع) ذكر نشده است . مرحوم شیخ بهایی هم همین شكل را در كتاب «سر المستتر» با اندكی تغییر آورده است. البته در كتاب های یاد شده این شكل به «شرف الشمس» نامیده نشده است و احتمالا تشخیص اساتید علم ختوم و اذكار این بوده كه این شكل در شرف شمس -</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small; COLOR: #0000ff"><FONT size=2>كه نوزدهم فروردین ماه است – نوشته شود كه ساعت خوبی است و باعث تأثیر بیشتر این شكل خواهد بود. برای نوشتن این شكل یا حك آن بر روی انگشتر، در نوزدهم فروردین سند مكتوبی یافت نشد; اما از برخی بزرگان (مثل مرحوم كشمیری) این مطلب شنیده شده است. در كتاب «هزار و یك نكته»، نكته 977، تألیف آیت الله حسن زاده آملی نیز مطالبی راجع به این شكل آمده است.</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small; COLOR: #0000ff"><FONT size=2><IMG alt="" src="http://s2.picofile.com/file/7325254187/cheleir.jpg" border=0><BR></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>از سنگ شرف الشمس برای&nbsp;:&nbsp;چشم زخم&nbsp;،&nbsp;گشایش امور&nbsp;،برآورده شدن آرزوها&nbsp;،افزایش رزق و روزی</FONT></SPAN></P> <H1 style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small; COLOR: #ff0000"><FONT size=1>برای ثبت نام روی لینك زیر كلیك كرده و مشخصات خود را كامل و جامع پر كنید.سپس در روزهای 20 تا 21 فروردین 1391 برایتان به صورت پست ارسال خواهد شد.و پس از تحویل در درب منزلتان وجه را به مامور پست دهید</FONT></SPAN></H1> <P>&nbsp;</P> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"> <P dir=rtl><A href="http://inforosh.ir/Card/add.php?PID=15180016shams&amp;checker=0"><IMG alt="" src="http://farsteb.com/shop/template/images/buy.jpg" border=0></A></P></DIV> text/html 2012-03-12T06:35:03+01:00 sevensix.mihanblog.com inapply.ir 09118506072 ایروبیک وفوایدواثرات معجزه آسای آن | آموزش ایروبیک http://sevensix.mihanblog.com/post/31 <DIV sizset="55" sizcache="5"> <DIV align=center><SPAN style="COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0); LINE-HEIGHT: 200%"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN style="COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_FormView1_DetailLabel style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black"><STRONG><FONT face=Tahoma><SPAN style="FONT-SIZE: 20pt; COLOR: red; LINE-HEIGHT: 200%">آموزش ایروبیك به زبان فارسی</SPAN></FONT></STRONG></SPAN></SPAN></SPAN></FONT></SPAN></SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=center><SPAN style="COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_FormView1_DetailLabel0 style="COLOR: rgb(255,0,0); LINE-HEIGHT: 200%"><FONT face=Tahoma size=4><STRONG>توسط : استاد فریبا بیاچه(ورژن 2)</STRONG></FONT></SPAN></SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=center><SPAN style="COLOR: #ffffff"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%">آموزش ایروبیك،دانلود آموزش ا<IMG alt=http://s1.picofile.com/file/7207896983/buy.jpg src="http://s1.picofile.com/file/7207896983/buy.jpg">یروبیك،دانلود فیلم آموزشی ایروبیك</SPAN></SPAN></SPAN></DIV> <DIV dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=center>&nbsp;</DIV> <DIV dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=center sizset="55" sizcache="5"><SPAN style="COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 200%" sizset="55" sizcache="5"><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0); LINE-HEIGHT: 200%" sizset="55" sizcache="5"> <DIV dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=center><STRONG><SPAN style="COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_FormView1_DetailLabel0 style="COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 200%"><FONT face=Tahoma color=#0000ff size=3>كاهش وزن</FONT></SPAN></SPAN></STRONG></DIV> <DIV dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=center><STRONG><SPAN style="COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_FormView1_DetailLabel0 style="COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 200%"><FONT face=Tahoma color=#0000ff size=3>لاغری موضعی</FONT></SPAN></SPAN></STRONG></DIV> <DIV dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=center><STRONG><SPAN style="COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_FormView1_DetailLabel0 style="COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 200%"><FONT face=Tahoma color=#0000ff size=3>تناسب اندام</FONT></SPAN></SPAN></STRONG></DIV> <DIV dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=center><STRONG><SPAN style="COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_FormView1_DetailLabel0 style="COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 200%"><FONT face=Tahoma color=#0000ff size=3>حركات خوابیده و شكم</FONT></SPAN></SPAN></STRONG></DIV> <DIV dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=center><STRONG><SPAN style="COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_FormView1_DetailLabel0 style="COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 200%"><FONT face=Tahoma color=#0000ff size=3>حركات كششی - حركات تركیبی</FONT></SPAN></SPAN></STRONG></DIV> <DIV dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=center><STRONG><SPAN style="COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_FormView1_DetailLabel0 style="COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 200%"><FONT face=Tahoma color=#0000ff size=3>كینگ بوكسینگ - كار با وزنه</FONT></SPAN></SPAN></STRONG></DIV> <DIV dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=center><STRONG><SPAN style="COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_FormView1_DetailLabel0 style="COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 200%"><FONT face=Tahoma color=#0000ff size=3>حركات پا و پهلو - استپ</FONT></SPAN></SPAN></STRONG></DIV> <DIV dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=center><STRONG><SPAN style="COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_FormView1_DetailLabel0 style="COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 200%"><FONT face=Tahoma color=#00ff66 size=3><FONT color=#0000ff>اگر از وضعیت اندام</FONT> <FONT color=#0000ff>خود رضایت ندارید!</FONT></FONT></SPAN></SPAN></STRONG></DIV> <DIV dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=center><STRONG><SPAN style="COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_FormView1_DetailLabel0 style="COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 200%"><FONT face=Tahoma color=#0000ff size=3>اگر میخواهید زیبایی اندام خود را حفظ كنید!</FONT></SPAN></SPAN></STRONG></DIV> <DIV dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=center sizset="55" sizcache="5"><STRONG><SPAN style="COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN style="COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 200%"><FONT face=Tahoma><FONT size=3><FONT color=#0000ff>توسط فریبا بیاچه – حركات خوابیده وشكم – حركات كششی حركات <BR></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></STRONG><A href="http://ebay.parsfa.com/"><IMG alt=http://www.irkharid.com/userfiles/ierobic.jpg src="http://www.irkharid.com/userfiles/ierobic.jpg"></A><BR><STRONG><SPAN style="COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN style="COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 200%"><FONT face=Tahoma><FONT size=3><FONT color=#0000ff>تركیبی – كیك بوكسینگ – حركات پا و پهلو – حركات دست وپهلو – <BR><BR>كار با وزنه – استیپ - كاهش وزن – لاغری موضعی – تناسب اندام</FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></STRONG></DIV> <DIV dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=center sizset="56" sizcache="5"><A href="http://ebay.parsfa.com/"><IMG alt=http://up.green-market.ir/photo/2003/2011-01-01_192643.jpg src="http://up.green-market.ir/photo/2003/2011-01-01_192643.jpg"></A></DIV><STRONG sizset="57" sizcache="5"><SPAN style="COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 200%" sizset="57" sizcache="5"><SPAN style="COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 200%" sizset="57" sizcache="5"><FONT face=Tahoma sizset="57" sizcache="5"><FONT face=Tahoma sizset="57" sizcache="5"><SPAN dir=rtl sizset="57" sizcache="5"><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_FormView1_DetailLabel0 style="LINE-HEIGHT: 200%" sizset="57" sizcache="5"><SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_FormView1_DetailLabel0 style="COLOR: rgb(0,0,255); LINE-HEIGHT: 200%" sizset="57" sizcache="5"><FONT color=#333300 size=2 sizset="57" sizcache="5"> <DIV style="COLOR: rgb(0,0,205)">ورزش ایروبیك علاوه بر اینكه آرام بخشی بدون مسكن است و ایجاد روحیه و نشاط می‌كند، فواید بسیار ارزشمند دیگری نیز به شما هدیه می‌كند كه در زیر به اختصار به آنها اشاره می‌شود: 1 - اكسیژن‌گیری بیشتر 2 - قوی شدن قلب 3 - تولد رگ‌های بیشتر در بدن 4 - از بین بردن دردهای عضلانی اینكه چه مدت زمانی را برای انجام تمرینات اختصاص می‌دهید بستگی به وقت، انرژی، هدف و شرایط فیزیكی شما دارد. 10 تا 60دقیقه مناسب به نظر می‌رسد. تعداد دفعات نرمال و معمول انجام این تمرینات نیز دوبار در طول هفته است، اما به عقیده كارشناسان و فیزیولوژیست‌ها، انجام 3 تا 5 نوبت در طول هفته بهتر و موثرتر است. البته به افراد بالای 40سال توصیه می‌شود این ورزش را با مشورت پزشك، آزمایش تراكم استخوان و یك نوار قلبی آغاز كنند تا دچار مشكل نشوند. از طرفی افراد مسن بهتر است مراقب بافت‌های نرم خود باشند و با بالارفتن سن، وزنه‌های سبك‌تر را در انجام این تمرینات مورداستفاده قرار دهند. توصیه‌ها و تجربه‌ها در طول مدت تمرین در یك روز هر چند دقیقه حركات خود را عوض كنید و از انجام فعالیت‌های تكراری خودداری كنید. لباسی برای ورزش ایروبیك انتخاب كنید كه راحت و قابلیت كشش داشته باشد. كفش ورزشی مناسب بپوشید تا از آسیب رسیدن به بخش‌های مختلف كف پا جلوگیری شود. حركات ایروبیك را با موزیك انجام بدهید، چرا كه به تجربه ثابت شده افرادی كه در حین ایروبیك به موزیك گوش می‌دهند، دیرتر خسته می‌شوند. بهتر است برای خود یك همراه پیدا كنید. مطالعات نشان داده است كه یكی از دلایل اصلی كشیده شدن افراد به حركات ایروبیك همراه بودن آنها با دوستان و افراد خانواده است. اگر در انجام ایروبیك از حمایت یك دوست برخوردار باشید موفق‌تر هستید. در هر حال این نكته را به خاطر داشته باشید كه هدف شما از ایروبیك رسیدن به یك تعادل و بالانس جسمانی و بالا بردن درصد سلامتی روحی‌تان است پس فراموش نكنید كه تنها راه تاثیرگذار و موثر در این امر انجام مرتب و همیشگی تمرینات ایروبیك است. <BR>&nbsp;</DIV> <DIV style="COLOR: rgb(0,0,205)" sizset="57" sizcache="5"><A href="http://ebay.parsfa.com/"><IMG alt=http://ejozve.ir/market/wp-content/uploads/2011/02/1292486972.jpg src="http://ejozve.ir/market/wp-content/uploads/2011/02/1292486972.jpg"></A></DIV> <DIV style="COLOR: rgb(0,0,205)">سعی كنید از ورزش ایروبیك لذت ببرید و تمریناتش را آسان بگیرید تا در طول مدت زمان مشخص تاثیراتش را ببینید. از آنجا كه عمده تمرینات ایروبیك روی تكرار حركات تاكید دارد، به همین جهت نیاز به تمركز كامل ندارد اما خواندن و گوش كردن به موزیك‌ها و نوارهای آموزشی ایده جالبی برای یادگیری بهتر تمرینات ایروبیك است.&nbsp;</DIV> <DIV style="COLOR: rgb(0,0,205)" sizset="58" sizcache="5"><A title="ایروبیك بانوان" href="http://ebay.parsfa.com/"><IMG alt=http://shopdays.ir/wp-content/uploads/2011/02/ierobic.jpg src="http://shopdays.ir/wp-content/uploads/2011/02/ierobic.jpg"></A></DIV> <DIV style="COLOR: rgb(0,0,205)">حال كه با فواید و اثرات معجزه‌آسای این ورزش ساده و كم‌هزینه آشنا شدید بهتر است در كوتاه‌ترین زمان ممكن نسبت به انجام آن مبادرت ورزید. اگر به تنهایی حوصله انجام آن را در خانه ندارید، به طور حتم در نزدیكی منزلتان می‌توانید باشگاهی بیابید كه در آن به صورت گروهی به این ورزش بپردازید</DIV></FONT></SPAN></SPAN></SPAN></FONT></FONT></SPAN></SPAN></STRONG> <DIV dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; COLOR: rgb(0,0,205); LINE-HEIGHT: 200%" align=center><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%"><FONT face=Tahoma><FONT face=Tahoma><SPAN dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%">------------------------------</SPAN></SPAN></SPAN></FONT></FONT></SPAN></SPAN></STRONG></DIV> <DIV dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; COLOR: rgb(0,0,205); LINE-HEIGHT: 200%" align=center><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%"><FONT face=Tahoma><FONT face=Tahoma><SPAN dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%">این بسته آموزشی كه سری دوم ورزش ایروبیك می باشد </SPAN></SPAN></SPAN></FONT></FONT></SPAN></SPAN></STRONG></DIV> <DIV dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; COLOR: rgb(0,0,205); LINE-HEIGHT: 200%" align=center><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%"><FONT face=Tahoma><FONT face=Tahoma><SPAN dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%">به زبان فارسی و بصورت فیلم&nbsp;&nbsp; میباشد</SPAN></SPAN></SPAN></FONT></FONT></SPAN></SPAN></STRONG></DIV> <DIV dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; COLOR: rgb(0,0,205); LINE-HEIGHT: 200%" align=center><FONT size=3><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">-------------------------------------------------</SPAN></FONT></DIV> <DIV style="COLOR: rgb(0,0,205)" align=center><FONT size=3>برای خرید این مجموعه در یك dvd به مبلغ 5000 تومان روی لینك زیر كلیك كنید</FONT></DIV> <P style="COLOR: rgb(0,0,205)" align=center sizset="59" sizcache="5"><A href="http://imcbasket.com/Card/add.php?PID=151800090100&amp;checker=0"><IMG alt=http://s1.picofile.com/file/7207896983/buy.jpg src="http://s1.picofile.com/file/7207896983/buy.jpg"></A></P></SPAN></SPAN></DIV></DIV> <P>&nbsp;</P> text/html 2012-03-12T06:33:12+01:00 sevensix.mihanblog.com inapply.ir 09118506072 انعطاف پذیری وفوایدآن برای عضلات | آموزش انعطاف پذیری http://sevensix.mihanblog.com/post/30 <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,205)"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(255,0,0)">آموزش اسرار انعطاف پذیری( پاهای خود را 180 درجه باز كنید)<BR><BR></SPAN></SPAN><IMG alt="" src="http://s2.picofile.com/file/7280356234/_180_1.jpg"><BR></FONT><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,205)"><BR><FONT size=2>تعریف انعطاف پذیری: انعطاف پذیری به دو شكل ایستا و پویا تعریف می شود.انعطاف ایستا عبارت است از حدود تغییرات حركت در حول مفصل. این انعطاف پذیری را می توان به صورت دقیق تری توسط وسیله ای به نام انعطاف سنج اندازه گرفت.انعطاف پذیری پویا فقط مربوط به تغییر حركت كامل مفصل نبوده بلكه با نیروهایی كه در برابر هر نوع تغییر حركت مقاومت می كند، سروكار دارد زبان اصلی ویژه پلیر های خانگی و كامپیوتر </FONT></SPAN></P> <DIV style="PADDING-RIGHT: 4px; PADDING-LEFT: 4px; COLOR: rgb(0,0,205)" align=right background="images/bordersBig.gif"> <P align=center><FONT size=2><BR></FONT></P> <P align=right>&nbsp;</P></DIV> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,205)">آموزش نرمش برای حفظ تعادل و انعطاف پذیری بدن شما - Paul_Zaichik</SPAN><BR style="COLOR: rgb(0,0,205)"><BR style="COLOR: rgb(0,0,205)"><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,205)">با استفاده از نرمش هایی كه در این مجموعه به شما آموزش داده می شود ،‌شما می توانید انعطاف پذیری بدن خود را افزایش دهید و همچنین به حفظ تعادل بدن خود كمك كنید</SPAN></FONT> <FONT size=2><BR style="COLOR: rgb(0,0,205)"><BR style="COLOR: rgb(0,0,205)"><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,205)">عرضه شده در2 دی وی دی - </SPAN></FONT><FONT size=2><BR></FONT><FONT size=2><IMG style="COLOR: rgb(0,0,205)" alt=http://yoga.org.nz/benefits/physiological_benefits/pysi_images/flexibilty-hamstring-stretc.jpg src="http://yoga.org.nz/benefits/physiological_benefits/pysi_images/flexibilty-hamstring-stretc.jpg"></FONT><BR style="COLOR: rgb(0,0,205)"><FONT size=2><BR style="COLOR: rgb(0,0,205)"><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,205)">زبان مجموعه زبان اصلی است</SPAN></FONT> <FONT size=2><BR style="COLOR: rgb(0,0,205)"><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,205)">انعطاف پذیری در سطوح مناسب فواید بسیاری برای عضلات و مفاصل به همراه دارد. پیشگیری از آسیب دیدگی ، كاهش درد عضلانی و افزایش عملكرد جسمانی در فعالیت های بدنی از مزایای افزایش آمادگی جسمانی می باشد. همچنین با افزایش انعطاف پذیری بدن می توان كیفیت زندگی را افزایش داد و به استقلال در عملكرد رسید. انعطاف پذیری خوب سبب افزایش خاصیت كشسانی عضلات می شود و دامنه حركتی مفاصل را توسعه می دهد. <BR><BR></SPAN></FONT><IMG alt="" src="http://s2.picofile.com/file/7280357197/untitled.bmp"><BR><FONT size=2><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,205)"><BR><BR>این عوامل موجب تسهیل در حركات بدن و فعالیت های روزمره می شود. بعنوان مثال یك فعالیت روزانه مانند خم شدن و بستن بند كفش ها با بهره مندی از بدنی انعطاف پذیر راحت تر اجرا می‌شود.</SPAN><BR style="COLOR: rgb(0,0,205)"><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,205)">متأسفانه افرادی كه برای بهبود تناسب اندام برنامه ریزی می نمایند، به افزایش انعطاف پذیری تأكید ویژه‌ای ندارند.</SPAN><BR style="COLOR: rgb(0,0,205)"><BR style="COLOR: rgb(0,0,205)"><BR style="COLOR: rgb(0,0,205)"><BR style="COLOR: rgb(0,0,205)"><IMG style="COLOR: rgb(0,0,205)" alt=http://yoga.org.nz/benefits/physiological_benefits/pysi_images/splits.jpg src="http://yoga.org.nz/benefits/physiological_benefits/pysi_images/splits.jpg"><BR style="COLOR: rgb(0,0,205)"><BR style="COLOR: rgb(0,0,205)"></FONT><FONT size=2><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: medium">این محصول كاملا تست شده می باشد و كسانی كه از این محصول آموزشی استفاده نموده اند توانسته اند به هدف خود دست یابند</SPAN></STRONG></FONT><BR>&nbsp;</P> <DIV class=tpost style="COLOR: rgb(0,0,205)"> <DIV class=tpost1><FONT size=2><BR><BR></FONT></DIV></DIV> <P>&nbsp;</P> <DIV class=prd_img id=product_pics style="COLOR: rgb(0,0,205); HEIGHT: 200px"> <DIV class=prd_org style="WIDTH: 100%" align=right><FONT size=2><IMG alt="تصویر آموزش اسرار انعطاف پذیری( پاهای خود&#13;&#10;را 180 درجه باز كنید)" src="http://www.peikevarzesh.com/pic/product/200/55-1272716589.jpg"></FONT></DIV> <DIV class=prd_imgs style="PADDING-TOP: 200px; TEXT-ALIGN: right">&nbsp;</DIV></DIV> <P>&nbsp;</P> <P style="COLOR: rgb(0,0,205); TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: medium">دیگر نگران باز شدن پاهای خود نباشید</SPAN></STRONG></FONT></P> <P>&nbsp;</P> <P style="COLOR: rgb(0,0,205); TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: medium">با آموزش هایی كه در این سری آموزشی یاد خواهید گرفت خواهید توانست طی مدت كوتاهی پاهای خود را 180 درجه باز كنید</SPAN></STRONG></FONT></P> <P>&nbsp;</P> <P style="COLOR: rgb(0,0,205); TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><BR></SPAN></STRONG></FONT></P> <P>&nbsp;</P> <P style="COLOR: rgb(0,0,205); TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>&nbsp;<IMG alt="" src="http://s1.picofile.com/file/7280357632/or22oi6qgdsrwx6hmpm5.jpg"></FONT></P> <P>&nbsp;</P> <P style="COLOR: rgb(0,0,205); TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: medium">آموزش هایی كه در این فیلم مشاهده خواهید كرد شامل جدیدترین متدهای علمی ورزشی روز دنیا است كه توسط حرفه ای ترین ها ی عرصه ورزش&nbsp; مورد تایید قرار گرفته است</SPAN></STRONG></FONT></P> <P>&nbsp;</P> <P style="COLOR: rgb(0,0,205); TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2></FONT>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P style="COLOR: rgb(0,0,205); TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><IMG height=185 alt="پا باز" src="https://www.elasticsteel.net/v/vspfiles/assets/images/frontsplit-265x185.jpg" width=265></SPAN></STRONG></FONT></P> <P>&nbsp;</P> <P style="COLOR: rgb(0,0,205); TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2></FONT>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P style="COLOR: rgb(0,0,205); TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><BR></SPAN></STRONG></FONT></P> <P sizset="55" sizcache="5"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: medium; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,0,0)">نحوه خرید از فروشگاه اینفروش:</SPAN></STRONG><BR><BR><FONT size=2><SPAN style="FONT-SIZE: small"><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,0,255)">&nbsp;نحوه خرید پستی</SPAN> : با كلیك بر روی گزینه " <SPAN style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,0,255)">خرید پستی</SPAN> " و پر كردن فرم سفارش،ابتدا محصول مورد نظر را دریافت نمایید سپس هزینه آن را به مامور پست پرداخت كنید.(فروشگاه اینفروش طرف قرار داد با پست جمهوری اسلامی ایران است).</SPAN><BR><BR></FONT><A title="خرید پستی آموزش اسرار انعطاف پذیری( پاهای خود را 180 درجه باز&#13;&#10;كنید)" href="http://imcbasket.com/Card/add.php?PID=15180009180pa&amp;checker=0"><FONT size=2><IMG title="خرید پستی آموزش اسرار انعطاف پذیری( پاهای خود را 180 درجه باز&#13;&#10;كنید) ---> شما می توانید از طریق سیستم پستی ایران ماركت سنتر نسبت به&#13;&#10;خرید این محصول اقدام نمایید" style="WIDTH: 111px; HEIGHT: 37px" alt="خرید پستی" src="http://www.peikevarzesh.com/templates/Royal/images/add.gif"></FONT></A><BR><BR><FONT size=2><SPAN style="FONT-SIZE: small">همچنین جهت سفارش محصول و اطلاعات بیشتر می توانید با شماره های زیر تماس حاصل فرمائید</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: small; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,0,0)">شماره های تماس:</SPAN><BR></FONT><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>09118506072<BR>09352191655<BR></FONT></SPAN></P> <UL sizset="56" sizcache="5"> <LI id=price><SPAN>قیمت (تومان):</SPAN>7,000 <LI id=number><SPAN>تعداد:</SPAN>&nbsp;3 DVD <LI id=visit><SPAN>بازدید:</SPAN> 791 <LI id=tag><SPAN>كلمات مرتبط:</SPAN> آموزش انعطاف،آموزش پا باز،باز كردن پاها،180 درجه،آموزش باز كردن 180 پاها،آموزش انعطاف پذیری&nbsp;&nbsp; <LI id=tag><BR>&nbsp; <LI id=cart sizset="56" sizcache="5"><A title="خرید پستی آموزش اسرار انعطاف پذیری( پاهای خود را 180 درجه باز&#13;&#10; كنید)" href="http://imcbasket.com/Card/add.php?PID=15180009180pa&amp;checker=0"><IMG title="خرید پستی آموزش اسرار انعطاف پذیری( پاهای خود را 180 درجه باز&#13;&#10; كنید) ---> شما می توانید از طریق سیستم پستی ایران ماركت سنتر نسبت به&#13;&#10; خرید این محصول اقدام نمایید" style="WIDTH: 111px; HEIGHT: 37px" alt="خرید پستی" src="http://www.peikevarzesh.com/templates/Royal/images/add.gif"></A> </LI></UL> text/html 2012-03-12T06:32:04+01:00 sevensix.mihanblog.com inapply.ir 09118506072 تشکیلات و ترقی در ورزش وینگ چون |آموزش وینگ چون http://sevensix.mihanblog.com/post/29 <P style="COLOR: rgb(0,0,205); TEXT-ALIGN: center"><FONT size=4><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">وینگ چون استاد وونگ(آدمك چوبی )</SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center"><FONT face=Tahoma color=#000099 size=4><SPAN lang=fa>آموزش و</SPAN>ینگ چون</FONT></P> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center"><FONT face=Tahoma color=#008000 size=4><SPAN lang=fa>&nbsp;(116 </SPAN>فرم <SPAN lang=en-us>&nbsp;</SPAN>تمرین حركتی با </FONT></P> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center"><FONT face=Tahoma color=#008000 size=4>آدمك چوبی<SPAN lang=fa>)</SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center"><FONT face=Tahoma color=#993300 size=4>(استاد وونگ)</FONT></P> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center" sizset="55" sizcache="5"><FONT face=Tahoma color=#993300 size=4 sizset="55" sizcache="5"><A href="http://imcbasket.com/Card/add.php?PID=15180009adamakchobi&amp;checker=0"><IMG alt=http://s1.picofile.com/file/7207896983/buy.jpg src="http://s1.picofile.com/file/7207896983/buy.jpg"></A></FONT></P> <P style="COLOR: rgb(0,0,205); TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="COLOR: rgb(0,0,205); TEXT-ALIGN: center"><IMG alt=http://www.zhiaronline.com/images/shop/images/wing-chun02.jpg src="http://www.zhiaronline.com/images/shop/images/wing-chun02.jpg"></P> <P style="COLOR: rgb(0,0,205); TEXT-ALIGN: center"><FONT style="COLOR: rgb(255,0,0)" size=3><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">این محصول در 1 dvd با كیفیت عالی و گارانتی تعویض به قیمت 4000 تومان آماده ارسال می باشد</SPAN></FONT><BR>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center" sizset="56" sizcache="5"><A href="http://inforosh.biz/Card/add.php?PID=15180009adamakchobi&amp;checker=0" target=_blank><IMG alt="خرید&#13;&#10;مستقیم پستی" src="http://www.inforosh.com/images/images_tmpl3/postbuy.gif" border=0></A></P> <P style="COLOR: rgb(0,0,205); TEXT-ALIGN: center">مهم‌ترین هدف وینگ چون واقع گرایی در سیستم دفاع شخصی می‌باشد. وینگ‌چون به جای تاكید بر تكنیكهای مبارزه بر روی اصول انرژی و مبارزه تكیه می‌كند.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="COLOR: rgb(0,0,205); TEXT-ALIGN: center">ایده اصلی این است كه، تحت فشار و استرس مبارزه، غیر ممكن است كه از طریق بینایی جهت دقیق و سرعت یك حمله را تشخیص داده و تصمیمی هوشمندانه با استفاده از روشی موثر در مفابل حمله حریف گرفت. این تصمیم باید در زمانی كوتاه و قبل از فرود آمدن حمله حریف گرفته شود. ترجیحاًَ شخص باید بلافاصله حمله‌ای را مستقیماً و محتاطانه طراحی كند. این واكنش‌های غیرارادی است كه تعیین می‌كند در صورتیكه حمله حریف در ادامه خطرساز شود، واكنش چگونه باشد. چی سائو یا «دستان چسبان» به هنرجو یاد می‌دهد كه چگونه به طور غیر ارادی در برابر سرعت، نیرو و جهت یك حمله بر مبنای حس لامسه (حسی كه مغز بسیار سریع تر از حس بینایی آن را پردازش می‌كند) واكنش نشان دهد.</P> <H2 style="COLOR: rgb(0,0,205); TEXT-ALIGN: center"><SPAN class=mw-headline id=.D8.A7.D8.B5.D9.88.D9.84_.D9.85.D8.A8.D8.A7.D8.B1.D8.B2.D9.87>اصول مبارزه</SPAN></H2> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="COLOR: rgb(0,0,205); TEXT-ALIGN: center">اصول هشت گانه وینگ چون سنگ بنای یك سیستم دفاع شخصی تهاجمی را تشكیل می‌دهد كه به فرد اجازه تطبیق با اندازه، قدرت و سبك مبارزه‌ای حریف را می‌دهد. <B>اصول انرژی</B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="COLOR: rgb(0,0,205); TEXT-ALIGN: center">۱-<B>برو جلو</B>: فوراً به منظور تماس با اندام حریف به جلو پیشروی كن(به منظور بكار افتادن رفلكس‌هایی كه در چی سائو آموزش دیده می‌شود) یا حتی فرای آن برای اول ضربه زدن به حریف. این انفعال غیرمنتظره ابتدایی حریف را اغلب متعجب می‌كند و مبارزه را به فاصله نزدیك تبدیل می‌كند جاییكه عكس العمل‌های حسی بر عكس العمل‌های بینایی حكمفرمایی می‌كند و صد البته جاییكه وینگ چون كار حرفه‌ای احتمالاً در آن منطقه بر حریفش برتری دارد.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="COLOR: rgb(0,0,205); TEXT-ALIGN: center">۲-<B>به حریفت بچسب</B>: اگر در ابتدا نتوانستی به حریفت ضربه‌ای واردكنی و او را از كار بیندازی. به جای تماس برقرار كردن با بدن حریف (غیر از سر و گلو) سعی كن به او بچسبی. غالباً اواین عضوی كه با آن تماس پیدا می‌كنید دست حریف می‌باشد حالا كه با دست حریف تماس پیدا كرده‌اید او چگونه می‌تواند بدون اطلاع شما حمله‌ای را با دستش اجرا كند؟</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="COLOR: rgb(0,0,205); TEXT-ALIGN: center">۳-<B>در برابر نیروی بزرگ‌تر تسلیم شو</B>: از آنجا كه هیچكس نمی‌تواند مطمئن باشد كه از هر حریفی كه در پیش رو دارد قوی تر است، شخصی باید به شیوه‌ای آموزش ببیند كه حتی در برابر حریف قوی تر پیروز باشد. چی سائو مانند یك معلم حرفه‌ای یاد می‌دهد كه چگونه در برابر حمله حریف واكنش‌های لازم را نشان دهید. وقتی كه حقیقتاً حمله حریف از شما قدرتمندتر است، آموخته‌های شما در چی سائو به بدن شما می‌گوید كه از مسیر حمله حریف كنار بروید و زاویه دیگری را برای حمله پیدا كنید.</P> <P style="COLOR: rgb(0,0,205); TEXT-ALIGN: center"><IMG alt="" src="http://up.kingiran.com/uploads/13063347381.jpg" border=0></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="COLOR: rgb(0,0,205); TEXT-ALIGN: center">۴- <B>حریفت را تعقیب كن</B>: متعاقب اصل اول در صورتیكه حریف عقب نشینی كرد، واكنش فوری یك وینگ چون كار ادامه به حركت رو به جلویش است، نه اینكه به حریفش اجازه دهد تا خودش را پیدا كرده و فرصتی هر چند اندك برای تجدید نظر در استراتژی حمله اش پید كند. بسیاری از سبك‌ها كه تكیه بر سرنخ‌های بصری دارند ترجیح می‌دهند كه یك گام به عقب بگذارند، اندكی صبر كنند و حمله‌های بعدی را طرح ریزی كنند كه معمولاً می‌توان به این نكته در مبارزات ورزشی و تورنُمنتی پی برد.</P> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center"><FONT face=Tahoma color=#000099 size=4><SPAN lang=fa>آموزش و</SPAN>ینگ چون</FONT></P> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center"><FONT face=Tahoma color=#008000 size=4><SPAN lang=fa>&nbsp;(116 </SPAN>فرم <SPAN lang=en-us>&nbsp;</SPAN>تمرین حركتی با </FONT></P> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center"><FONT face=Tahoma color=#008000 size=4>آدمك چوبی<SPAN lang=fa>)</SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center"><FONT face=Tahoma color=#993300 size=4>(استاد وونگ)</FONT></P> <P style="COLOR: rgb(0,0,205); TEXT-ALIGN: center"><FONT style="COLOR: rgb(255,0,0)" size=3><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">این محصول در 1 dvd با كیفیت عالی و گارانتی تعویض به قیمت 4000 تومان آماده ارسال می باشد</SPAN></FONT><BR>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center" sizset="57" sizcache="5"><A href="http://imcbasket.com/Card/add.php?PID=15180009adamakchobi&amp;checker=0" target=_blank></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" sizset="58" sizcache="5"><A href="http://imcbasket.com/Card/add.php?PID=15180009adamakchobi&amp;checker=0"><IMG alt=http://s1.picofile.com/file/7207896983/buy.jpg src="http://s1.picofile.com/file/7207896983/buy.jpg"></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <H2 style="COLOR: rgb(0,0,205); TEXT-ALIGN: center"><SPAN class=mw-headline id=.D8.A7.D8.B5.D9.88.D9.84_.D8.A7.D9.86.D8.B1.DA.98.DB.8C>اصول انرژی</SPAN></H2> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG style="COLOR: rgb(0,0,205)" alt=http://www.ewtodanmark.dk/magazine/no%204/Data/Pictures/p09/YipMan2.jpg src="http://www.ewtodanmark.dk/magazine/no%204/Data/Pictures/p09/YipMan2.jpg"><BR style="COLOR: rgb(0,0,205)"><BR style="COLOR: rgb(0,0,205)">&nbsp;</P> <P style="COLOR: rgb(0,0,205); TEXT-ALIGN: center">۱- <B>از نیروهای خودی رها شو</B>: كاملاً ضروری است كه فرد به منظور حركت انرژیك و واكنش به موقع در برابر حمله حریف ریلكس باشد.وقتیكه عصبی هستید، نیروهای خودی مثل یك ترمز عمل می‌كنند.پس در ابتدا باید از قید نیروهای خودی خلاص شوید تا بتوانید با چالاكی حركت كنید.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="COLOR: rgb(0,0,205); TEXT-ALIGN: center">۲-<B>از نیروهای حریفت رها شو</B>: این اصل شبیه به اصل سوم مبارزه‌است. وقتی حریف می‌خواهد از قدرتش برای پایان دادن به مبارزه استفاده كند، تقلا برای مقاومت كردن در برابر قدرت حریف واكنش مناسبی نیست بلكه واكنش مناسب، خنثی كردن نیروی حریف با دور كردن نیروی حریف از بدن یا دور كردن بدن از آن می‌باشد.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="COLOR: rgb(0,0,205); TEXT-ALIGN: center">۳-<B>از نیروی حریف بر ضد خودش استفاده كن</B>: از نیرویی كه حریف به شما تقدیم می‌كند، بهره بگیرید. اكر حریف شما را به طرف خودش می‌كشد از آن نیرو به عنوان قسمتی از حمله تان استفاده كنید. یا اگر حریف شما را به سمت چپ هل داد مثل یك در چرخان عمل كنید و از آن نیرو در حمله‌ای با دست راست استفاده كنید.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="COLOR: rgb(0,0,205); TEXT-ALIGN: center">۴-<B>نیروهای خودی را اضافه كنید</B>: علاوه بر قرض گرفتن نیروی حریف، می‌توانید نیروی خودتان را به آن اضافه كنید.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="COLOR: rgb(0,0,205); TEXT-ALIGN: center">همان قدر كه عكس العمل‌ها در یك دفاع شخصی بیانگر پیشرفت هستند، اصول قدرتی نیز باعث پیشرفت هر چه بیشتر هستند به طوریكه یك هنرجوی وینگ چون طی سالیان تمرین همه آنها را مد نظر دارد. اولاً: تمرین فرم و تعداد زیاد مشت برای یادگیری ریلكسیشن در مبارزه (به منظور ضدحمله بر مبنای حس لامسه) و زدن مشت <SPAN class=new>بدون تنش</SPAN>. ثانیاً ساعت‌های بیشمار تمرین چی سائو به منظور افزایش توانایی در رها كردن نیروی خودی و قرض گرفتن نیروی حریف و در آخر تمرینات قدرتی خاص <SPAN class=mw-redirect>WT</SPAN> برای افزایش هر چه بیشتر قدرت مشت و ضربات.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <DIV class="thumb tleft" style="COLOR: rgb(0,0,205)"> <DIV class=thumbinner style="WIDTH: 130px"> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN class=image><IMG class=thumbimage height=207 alt="" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/b/b4/Chisao2.jpg" width=128></SPAN></P> <DIV class=thumbcaption style="TEXT-ALIGN: center">بروس لی در حال تمرین چی سائو با <SPAN class=mw-redirect>سی فو</SPAN> ییپ من</DIV></DIV></DIV> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="COLOR: rgb(0,0,205); TEXT-ALIGN: center">متد آموزشی وینگ چون بر مبنای توسعه رفلكس‌ها یا همان عكس العمل‌های بدن است. روش‌های آموزش در غالب‌های متنوعی دسته بندی می‌شوند كه تعدادی از آنها پس از گذراندن دوره هنرجویی و اخذ درجه استادی یاد گرفته می‌شود.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="COLOR: rgb(0,0,205); TEXT-ALIGN: center"><B>چی سائو</B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="COLOR: rgb(0,0,205); TEXT-ALIGN: center">چی سائو (黐手) یا «دستان چسبان» یك اصل و همچنین تمرینی است كه به منظور توسعهٔ رفلكس‌های خودكار و یا عكس العمل‌های غیر ارادی در مبارزه استفاده می‌شود. این شكل منحصر بفرد از تمرین مستقیماً با اصول وینگ چون در ارتباط است و در منطقه‌ای انجام می‌شود كه مبارز با حریفش در تماس است. با برقراری تماس، بدن مبارزه نسبت به تمامی حركات حریف حساس می‌شود. چی سائو در ادامه با تمرینات لات سائو تكمیل می‌شود.</P> <P style="COLOR: rgb(0,0,205); TEXT-ALIGN: center" sizset="59" sizcache="5"><A href="http://imcbasket.com/Card/add.php?PID=15180009adamakchobi&amp;checker=0"><IMG alt=http://s1.picofile.com/file/7207896983/buy.jpg src="http://s1.picofile.com/file/7207896983/buy.jpg"></A></P> <P style="COLOR: rgb(0,0,205); TEXT-ALIGN: center"><IMG alt=http://www.sportvideo.ir/images/2263.jpg?osCsid=c3e2b1767144919aceb004cb99e4dfa8 src="http://www.sportvideo.ir/images/2263.jpg?osCsid=c3e2b1767144919aceb004cb99e4dfa8"></P> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center"><FONT face=Tahoma color=#000099 size=4><SPAN lang=fa>آموزش و</SPAN>ینگ چون</FONT></P> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center"><FONT face=Tahoma color=#008000 size=4><SPAN lang=fa>&nbsp;(116 </SPAN>فرم <SPAN lang=en-us>&nbsp;</SPAN>تمرین حركتی با </FONT></P> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center"><FONT face=Tahoma color=#008000 size=4>آدمك چوبی<SPAN lang=fa>)</SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center"><FONT face=Tahoma color=#993300 size=4>(استاد وونگ)</FONT></P> <P style="COLOR: rgb(0,0,205); TEXT-ALIGN: center"><FONT style="COLOR: rgb(255,0,0)" size=3><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">این محصول در 1 dvd با كیفیت عالی و گارانتی تعویض به قیمت 4000 تومان آماده ارسال می باشد</SPAN></FONT><BR>&nbsp;</P> <P style="COLOR: rgb(0,0,205); TEXT-ALIGN: center" sizset="60" sizcache="5"><FONT style="COLOR: rgb(255,0,0)" size=3 sizset="60" sizcache="5"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold" sizset="60" sizcache="5"><A href="http://imcbasket.com/Card/add.php?PID=15180009adamakchobi&amp;checker=0"><IMG alt=http://s1.picofile.com/file/7207896983/buy.jpg src="http://s1.picofile.com/file/7207896983/buy.jpg"></A></SPAN></FONT></P> text/html 2012-03-12T06:31:28+01:00 sevensix.mihanblog.com inapply.ir 09118506072 بهداشت شنا | آموزش شنا http://sevensix.mihanblog.com/post/28 <DIV style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(255,0,0); FONT-STYLE: italic" size=4>آموزش اصولی شنا از مبتدی تا حرفه ای</FONT><BR>&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,205)"><BR></SPAN><IMG style="WIDTH: 424px; COLOR: rgb(0,0,205); HEIGHT: 500px" alt="" src="http://s1.picofile.com/file/7232608595/0_408703001313381636_jazzaab_ir.jpg" border=0><BR>&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT style="FONT-WEIGHT: bold" size=3><SPAN style="COLOR: rgb(148,0,211)"><BR>آموزش شنا</SPAN><BR style="COLOR: rgb(148,0,211)"><SPAN style="COLOR: rgb(148,0,211)">آموزش كامل و سریع شنا</SPAN></FONT><BR><BR>&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><IMG style="COLOR: rgb(0,0,205)" alt="" src="http://s2.picofile.com/file/7232608709/78b1ec17e0cb4ef6bd9b5.jpg" border=0></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT style="COLOR: rgb(255,0,0)" size=3><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">آموزش شنا از آشتایی با آب تا آموزش چهار شنا برای نوجوانان</SPAN><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">شنای كرال سینه، شنای كرال پشت، شنای قورباغه، شنای پروانه</SPAN></FONT><BR><BR>&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><IMG style="COLOR: rgb(0,0,205)" alt="" src="http://s1.picofile.com/file/7232608923/19667_2007071255.jpg" border=0><BR><FONT style="COLOR: rgb(255,69,0)" size=3>این مجموعه در 1dvd&nbsp; به قیمت 4000 تومان آماده ارسال می باشد</FONT><BR>&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center" sizset="55" sizcache="5"><BR><FONT size=2 sizset="55" sizcache="5"><A style="COLOR: rgb(0,0,205)" href="http://imcbasket.com/Card/add.php?PID=151800098552&amp;checker=0"><IMG alt=http://s1.picofile.com/file/7207896983/buy.jpg src="http://s1.picofile.com/file/7207896983/buy.jpg"></A></FONT><BR><FONT style="FONT-WEIGHT: bold" size=3><SPAN style="COLOR: rgb(107,142,35)">آموزش شنا از مبتدی تا پیشرفته به روشی كاملا ساده و به صورت مرحله به مرحله</SPAN></FONT><BR style="COLOR: rgb(107,142,35)"><FONT style="FONT-WEIGHT: bold" size=3><SPAN style="COLOR: rgb(107,142,35)">آموزش شنا از مبتدی تا حرفه ای</SPAN></FONT><BR style="COLOR: rgb(107,142,35)"><FONT style="FONT-WEIGHT: bold" size=3><SPAN style="COLOR: rgb(107,142,35)">برای یادگیری شنا دیگر چیزی كم نخواهید داشت</SPAN></FONT><BR><BR><IMG style="WIDTH: 443px; COLOR: rgb(0,0,205); HEIGHT: 348px" alt="" src="http://s2.picofile.com/file/7232609030/429899_vwcp6Cew.jpg" border=0><BR><BR style="COLOR: rgb(0,0,205)"><FONT style="FONT-WEIGHT: bold" size=3><SPAN style="COLOR: rgb(199,21,133)">جدیدترین تكنیكها و مطالب مدرن در مورد شنا</SPAN></FONT><BR style="COLOR: rgb(199,21,133)"><FONT style="FONT-WEIGHT: bold" size=3><SPAN style="COLOR: rgb(199,21,133)">بهترین سرگرمی تابستان شنا و یادگیری شنا</SPAN></FONT><BR style="COLOR: rgb(199,21,133)"><FONT style="FONT-WEIGHT: bold" size=3><SPAN style="COLOR: rgb(199,21,133)">زمان را برای یادگیری شنا از دست ندهید</SPAN></FONT><BR><BR><BR><IMG style="COLOR: rgb(0,0,205)" alt="" src="http://s1.picofile.com/file/7232609565/picoftheweek.jpg" border=0><BR><FONT style="COLOR: rgb(255,69,0)" size=3>این مجموعه در 1dvd&nbsp; به قیمت 4000 تومان آماده ارسال می باشد</FONT><BR><BR><FONT size=2 sizset="56" sizcache="5"><A style="COLOR: rgb(0,0,205)" href="http://imcbasket.com/Card/add.php?PID=151800098552&amp;checker=0"><IMG alt=http://s1.picofile.com/file/7207896983/buy.jpg src="http://s1.picofile.com/file/7207896983/buy.jpg"></A></FONT><BR style="COLOR: rgb(0,0,205)"><FONT style="COLOR: rgb(50,205,50)" size=3><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">دیگر نیازی به كلاس‌های آموزشی</SPAN></FONT><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><FONT style="COLOR: rgb(50,205,50)" size=3><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">پر هزینه نخواهید داشت</SPAN></FONT><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><FONT style="COLOR: rgb(50,205,50)" size=3><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">مقدماتی قبل از اینكه استارت آموزش داده شود و از شاگرد كارآموز خواسته شود</SPAN></FONT><BR style="FONT-WEIGHT: bold"><FONT style="COLOR: rgb(50,205,50)" size=3><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">كه به مانند شناگران ماهر استارت مسابقات را تمرین كنند</SPAN></FONT><BR><BR><IMG style="COLOR: rgb(0,0,205)" alt="" src="http://s2.picofile.com/file/7232609458/1312348055.jpg" border=0><BR><BR><FONT style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(255,20,147)" size=3>لازم است كه ابتدا روش شیرجه رفتن‌های ساده را به او آموزش دهیم .</FONT><BR><FONT style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(255,20,147)" size=3>سپس روشهای حرفه ای به او آموخته میشود.</FONT><BR><BR><IMG style="COLOR: rgb(0,0,205)" alt="" src="http://s1.picofile.com/file/7232609244/1240939806.gif" border=0><BR><FONT style="COLOR: rgb(255,69,0)" size=3>این مجموعه در 1dvd&nbsp; به قیمت 4000 تومان آماده ارسال می باشد</FONT><BR><BR><FONT size=2 sizset="57" sizcache="5"><A style="COLOR: rgb(0,0,205)" href="http://imcbasket.com/Card/add.php?PID=151800098552&amp;checker=0"><IMG alt=http://s1.picofile.com/file/7207896983/buy.jpg src="http://s1.picofile.com/file/7207896983/buy.jpg"></A></FONT><BR style="COLOR: rgb(0,0,205)"><BR><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,205)"><FONT style="FONT-WEIGHT: bold" size=3>آموزش مرحله به مرحله از مبتدی تا حرفه ای</FONT></SPAN><BR style="COLOR: rgb(0,0,205)"><FONT style="FONT-WEIGHT: bold" size=3><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,205)">پرفروش ترین مجموعه یادگیری شنا در دنیا</SPAN></FONT><BR style="COLOR: rgb(0,0,205)"><FONT style="FONT-WEIGHT: bold" size=3><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,205)">لذت ببرید، لاغر كنید، قدرت بدنی خود را بالا ببرید</SPAN></FONT><BR style="COLOR: rgb(0,0,205)"><FONT style="FONT-WEIGHT: bold" size=3><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,205)">و استرس و فشارهای عصبی خود را از بین ببرید.</SPAN></FONT><BR><BR><IMG style="COLOR: rgb(0,0,205)" alt="" src="http://s2.picofile.com/file/7232609137/870429_35.jpg" border=0><BR style="COLOR: rgb(0,0,205)"><BR style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(0,0,205); FONT-STYLE: italic"><FONT style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(30,144,255); FONT-STYLE: italic" color=#008000 size=3>روش خرید:</FONT><FONT size=3><SPAN style="COLOR: rgb(148,0,211)"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(30,144,255); FONT-STYLE: italic"> </SPAN>برای خرید آموزش شنا از مبتدی تا حرفه ای، پس از كلیك روی دكمه زیر و تكمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات </SPAN></FONT><SPAN style="CLIP: rect(0px 60px 24px 0px); POSITION: absolute"><IMG id=btnFontSizeeditor1 title="Font Size" style="WIDTH: 60px; POSITION: absolute; TOP: -120px" alt="Font Size" src="http://www.saba110.zaminblog.com/template/scripts/moz/icons/english/btnFontSize.gif" name=btnFontSizeeditor1></SPAN><FONT size=3><SPAN style="COLOR: rgb(148,0,211)">مورد نظرتان را درب منزل یا محل كار تحویل بگیرید، سپس وجه كالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دكمه زیر كلیك كنید.</SPAN></FONT><BR><BR><FONT style="COLOR: rgb(255,69,0)" size=3>این مجموعه در 1dvd&nbsp; به قیمت 4000 تومان آماده ارسال می باشد</FONT><BR><BR style="COLOR: rgb(0,0,205)"><A href="http://imcbasket.com/Card/add.php?PID=151800098552&amp;checker=0"><BR style="COLOR: rgb(0,0,205)"></A><A style="COLOR: rgb(0,0,205)" href="http://imcbasket.com/Card/add.php?PID=151800098552&amp;checker=0"><IMG alt=http://s1.picofile.com/file/7207896983/buy.jpg src="http://s1.picofile.com/file/7207896983/buy.jpg"></A></DIV>