دعای محبت سریع

برای اینكه كسی را عاشق و سرگردان و مفتون خود  كنی به طوری كه یك دقیقه بی تو قادر به حیاط نباشد این وفق شریف را با جوهر زعفران بر نعل كهنه اسب نبویس در یك اجاق دفن كن. مطلوب راس 3 روز با سر برهنه در حال حاضر می شود.

خرید پستی این كتاب

دانلود كتاب دعای محبت سریع


 زبان: فارسی  نویسنده: نا مشخص
 نوع فایل: PDF
 تعداد صفحات: 11  ناشر:http://inapply.ir
 حجم كتاب: 586 كیلوبایت
توضیحات
خدایان و اساطیر یونان باستان